Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zasady planowania finansowego

  Charakterystyka

  Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegowanie uprawnień

  Definicja

  Delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków należy do podstawowych czynności w każdej organizacji. Najprościej delegowanie można określić jako wręczanie władzy innym. Zgodnie z definicją, jest to przekazywanie określonym pracownikom do wykonania zadania, które leży w zakresie działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk

  Charakterystyka

  Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, jest to "nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami; wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk

  Charakterystyka

  Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, jest to "nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami; wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o realizację

  Service Delivery Architecture (SDA)

  Określenie to nie posiada dotychczas powszechnie wykorzystywanego odpowiednika w terminologii polskiej. SDA można jednak potraktować jako zestaw pytań dotyczący charakterystyki wypracowanych przez potencjalnych zleceniobiorców sposobów realizacji rozpatrywanych rodzajów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza w projekcie

  Charakterystyka

  Diagnostyka jako umiejętność rozpoznawania rzeczywistego stanu badanych obiektów występuje w wielu dziedzinach. Stanowi zespół czynników poprzedzających wybór i podjęcie decyzji, co do celu działania i sposobu jego osiągania. Celem diagnozy jest zrozumienie jej potencjału teraz i w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Definicja

  Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi.

  Charakterystyka

  Kwestionariusz stanowi podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych. S. Nowak nazywa kwestionariuszem "wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany calom badania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Definicja

  Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi.

  Charakterystyka

  Kwestionariusz stanowi podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych. S. Nowak nazywa kwestionariuszem "wszelki uprzednio przygotowany, podporządkowany calom badania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Pojęcie zapasów jest bardzo zróżnicowane (materiały, surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe); z ich utrzymywaniem związane dwa rodzaje kosztów: utrzymywania i składania zamówienia, których minimalizacja możliwa dzięki ustaleniu optymalnej partii dostawy jak również punktu zamówienia; w celu zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środkami pieniężnymi

  Celem powinno być minimalizowanie ilości środków pieniężnych przy jednoczesnym utrzymaniu płynności; ważnym narzędziem jest plan wpływów i wydatków pieniężnych oraz ustalenie optymalnego poziomu gotówki (modele Baumola, Millera - Orra i inne).

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry