Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji

  Emisja obligacji - Obligacje mogą być emitowane w różnych trybach, które decydują o procedurze emisji i wysokości ponoszonych kosztów. Ustawa o obligacjach pozwala na wyróżnienie 3 trybów:

  - tryb emisji prywatnej

  - tryb subskrypcji publicznej obligacji krótkoterminowych , bądź o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Bernatene-Gruna

  Charakterystyka metody

  Jest to wykres pozwalający na rejestrację, krytyczną ocenę i analizę badanej procedury oraz wyciągnięcie wniosków co do kierunków zmian i usprawnień jej przebiegu" Można przy jego pomocy zaprojektować nową procedurę. Graficzne przedstawienie przebiegu badanej procedury za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zbierania śmietanki

  Charakterystyka

  Polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. W ten sposób wyceniane produkty są zwykle nowościami lub wersjami najbardziej poszukiwanymi spośród wszystkich dostępnych. Produkty te mają relatywną przewagę konkurencyjną, ponieważ popyt na nie, przynajmniej w fazie początkowej-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia zbierania śmietanki

  Charakterystyka

  Polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. W ten sposób wyceniane produkty są zwykle nowościami lub wersjami najbardziej poszukiwanymi spośród wszystkich dostępnych. Produkty te mają relatywną przewagę konkurencyjną, ponieważ popyt na nie, przynajmniej w fazie początkowej-...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność procesowa

  Czynność procesowa

  Czynność procesowa jest przewidzianym prawem zachowaniem organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych. Skutki procesowe wywołują ponadto zdarzenia procesowe, które są niezależne od zachowania się uczestników procesu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amartya Sen

  Amartya Sen

  Zdobywca nagrody Nobla w 1998 roku, teoretyk ekonomii dobrobytu zorientowany na badanie przyczyn ubóstwa i klęsk głodu.

  Życiorys

  Amartya Sen urodził się 3 listopada 1933 roku w bengalskim Santiniketan . Pochodził z zamożnej rodziny i nigdy nie zaznał niedostatku. Jego ojciec był...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukces przedsiębiorstwa - determinanty

  Charakterystyka

  Określając tradycyjne czynniki sukcesu organizacji można wykorzystać ujęcie przedstawione przez R. Ashkenasa, D. Ulricha, T. Jicka oraz S. Kerra [1]. Autorzy wyróżnili:

  wielkość organizacji - im większa organizacja tym wyższa efektywność produkcji, czy usług, tym łatwiej także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania finansowego

  Charakterystyka

  Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /3 384

  praca w formacie txt

Do góry