Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Renoma hotelu

  Charakterystyka

  Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się

  z hotelem, musi wystąpić połączenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoma hotelu

  Charakterystyka

  Renoma hotelu służy do oceniania hotelu poprzez wyrażanie opinii na temat usług, wyglądu oraz organizacji pracy w hotelu. Hotel, który ma statut renomowanego, cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku. Na renomę składa się wszystko, co wiąże się

  z hotelem, musi wystąpić połączenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wzrastającej produkcji

  Charakterystyka

  Prawo wzrastającej produkcji (autor: Karol Adamiecki)

  W miarę wzrostu wydajności, koszt jednostki produktu zmniejsza się i osiąga swą optymalną wielkość, poza którą dalszy nakład pracy I środków przestaje być ekonomiczny

  Interpretacja

  Każda firma posiada tzw koszty stałe i koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafora organizacji

  Charakterystyka--

  Teorie i wyjaśnienia dotyczące organizacji opierają się najczęściej na metaforach. To upraszcza problemy i prowadzi do postrzegania organizacji w charakterystyczny, jednak mocno ograniczony sposób. Także nadużywanie metafor prowadzi do ich ograniczonego rozumienia. Dzięki metaforom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spin-off

  Określenie to stosowane było w przeszłości (do I połowy XX wieku) w sytuacjach, kiedy innowacje (zwykle dotyczące produkcji) wypracowane w przemyśle zbrojeniowym, pierwotnie uznawane za nieprzydatne w innych dziedzinach były wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu lub nawet w pozostałych jednostkach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /3 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Laffera

  Charakterystyka

  Krzywa Laffera obrazuje związek między podatkowa|stopa podatkową a wielkością wpływów z podatków. Umiarkowany wzrost stóp opodatkowania zwiększa sumę wpływów podatkowych ale do pewnego poziomu. Jest to tak zwany nasycenia, odpowiadający stawce maksymalizującej przychody...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /5 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protest wekslowy

  Charakterystyka

  Protest wekslowy - jest jedną z najbardziej charakterystycznych czynności wekslowych instytucji prawa wekslowego. Uregulowany został w wielu przepisach prawa wekslowego, w tym zwłaszcza w art. 85-95. jest to urzędowy akt stwierdzający odmowę przyjęcia weksla bądź jego zapłacenia albo też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualizm

  Charakterystyka

  Pojęcie to charakteryzuje silne poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów i norm.

  Jest to doktryna filozoficzna, zgodnie z którą istotne znaczenie przyznawano tylko jednostkom. Wiąże się z przekonaniem o szczególnej roli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zakresem Etapu

  Charakterystyka

  Aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych wyników projektu, powinno się go podzielić na mniejsze części. Pomoże to wówczas zespołowi projektowemu skoncentrować się na wytworzeniu konkretnych produktów. Podział na mniejsze części sprawia, że można zwrócić baczniejszą uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model strategii Ansoffa

  Charakterystyka

  Model strategii H. I. Ansoffa jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do wyboru najlepszego rynku dla jego produktów. Autor zakłada cztery możliwe strategie rozwoju przedsiębiorstwa dla dwóch zmiennych decyzyjnych - produktu i rynku. Zarówno dla produktu, jak i dla rynku rozważa się dwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt

Do góry