Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

   

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

  Zadania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy pieniężne

   

  System pieniężny, ogół norm prawnych, reguł i zasad organizacyjnych dotyczących emisji i kreacji pieniądza oraz regulacji i kontroli jego obiegu. Głównymi elementami współczesnego systemu pieniężnego są: ustalenie jednostki pieniężnej będącej prawnym środkiem płatniczym na obszarze danego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /11 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne funkcje pieniądza:

   

  Funkcja behawioralna (zachowawcza)

  Pieniądz jest środkiem determinującym ludzkie zachowania, ponieważ jest ekwiwalentem wszystkiego, co jest człowiekowi niezbędne do życia. Kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl życia i konsumpcji. Stał się wartością absolutną, przedmiotem pragnień co nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne funkcje pieniądza

   

  cyrkulacyjna (transakcyjna)

  Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFR

  Charakterystyka

  CFR - Cost and Freight (koszt i fracht...oznaczony port przeznaczenia) to incoterms należący obok CIF, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  W tej formule uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFR

  Charakterystyka

  CFR - Cost and Freight (koszt i fracht...oznaczony port przeznaczenia) to incoterms należący obok CIF, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  W tej formule uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synektyka Gordona

  Wprowadzenie

  Synektyka jest metodą twórczego rozwiązywania problemów, która wykorzystuje zdolność i pojemność ludzkiego umysłu do łączenia razem na pozór niepowiązanych ze sobą elementów, co z kolei motywuje umysł do poszukiwania nowych idei i rozwiązań w wybranym przez nas problemie. Twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności organizacyjne

  Charakterystyka

  Strukturę organizacyjną jakiejś całości można zdefiniować jako całokształt stosunków między elementami tej całości lub elementami a całością, rozpatrywany ze względu na współprzyczynianie się elementów do powodzenia całości. Struktura ta powstaje w wyniku tworzenia stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty popytu turystycznego

  Czynniki ekonomiczne

  Popyt na specyficzne usługi turystyczne jest dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu dochodów realnych ludności. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców danego kraju, w tym ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, rośnie skłonność do przeznaczenia wolnych środków finansowych na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty popytu turystycznego

  Czynniki ekonomiczne

  Popyt na specyficzne usługi turystyczne jest dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu dochodów realnych ludności. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców danego kraju, w tym ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego, rośnie skłonność do przeznaczenia wolnych środków finansowych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt

Do góry