Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SPMP

  Stowarzyszenie Project Management Polska

  Stowarzyszenie Project Management Polska to organizacja, która skupia specjalistów z dziedziny zarządzania projektami. Jej wiodącym celem jest pomoc w rozwoju kariery project managerów. Jest on urzeczywistniany m.in. poprzez: pośrednictwo w wymianie doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura promienista

  Geneza struktury promienistej

  Podejmowanie zadań wymagających pracy wielu ludzi powoduje, że konieczne staje się wprowadzenie podziału czynności oraz hierarchii. Takie rozwiązania pojawiały się od dawna, choć niesformalizowane. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że kilkanaście tysięcy lat temu w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe

  Definicja

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.

  Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe

  Definicja

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.

  Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje bezrobocia

   

  Ponadto, w literaturze naukowej wyróżnia się następujące rodzaje bezrobocia:

  -         bezrobocie strukturalne – mówimy o nim wtedy gdy występuje niedopasowanie struktury podaży pracy i popytu na pracę ze względu na posiadane kwalifikacje, wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania. Wynika ono z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia

   

  Zmiany gospodarcze i polityczne jakie dokonały się w Polsce w latach ‘89 i ‘90 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się problemu bezrobocia na szeroką skalę. Trwające przemiany ustroju gospodarczego wywołały wiele...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ganttproject

  Charakterystyka

  GanttProject - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą Gantta|wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

  GanttProject jest w całości napisany w języku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

   

  1 Pojęcie Budżetu

  Budżet to podst instytucja finansowopr, zbudowana jako zespół prawnie określ zasad:

  - planowania dochodów i wydatków oraz

  - postępowania ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi i

  -kompetencji do decyzji planistycznych i realizacyjnych.

   

  1-To podstawowy plan finansowy państwa/...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /15 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między finansami prywatnymi a publicznymi

   

  -realizują się z udziałem podmiotów publicznopr tj wyposażonych w atrybuty władzy państwowe( państwo, województwo, powiat, gmina.)

  -stosunki oparte na zas władztwa i podporządkowania tj możności władczego. Wiążącego kreowania sytuacji pr podmiotu podrzędnego. [wyjątkowo wg pr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje fnansów publicznych

   

  Funkcja alokacyjna finansów polega na tym, że są one narzędziem roz­mieszczenia dóbr zgodnie z potrzebami różnych podmiotów. W sferze prywat­nej odbywa się to głównie za pomocą mechanizmu rynkowego poprzez trans­akcje kupna-sprzedaży. W sferze publicznej, w której obywatele korzystają z dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 286

  praca w formacie txt

Do góry