Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Marketing przemysłowy

  Nazywany również marketingiem dóbr inwestycyjnych wyróżnia fakt,iż dotyczy on przedsiębiorstw wytwarzających dobra materialne, które są przeznaczone do dalszej działalności produkcyjnej. Z tego też względu zachowania nabywcze oraz oczekiwane korzyści z zakupu mają swoją specyfikę. Korzyści zwią-zane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing globalny

  Tendencje te zarysowały się w latach 80-tych i przybrały na sile w bieżącym dziesięcioleciu. Według Teodora Levitt'a tendencje do rozwoju działań globalnych leżą u podstaw oferowania produktów światowych na globalnych rynkach, a te wymagają zastosowania marketingu globalnego. Według tego autoratworzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing międzynarodowy

  Przewodnią myśląw koncepcji marketingu międzynarodowego jest identyfikacja różnic występujących pomiędzy obsługiwanymi rynkami narodowymi. Wiąże się to z koniecznością angażowania na rynkach zasobów marketingowych na optymalnym poziomieoraz dostosowywania programów marketingowych do wymagań rynków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing nowoczesny

  Określany jest również jako marketing dynamiczny. Istotę jego stano-wi maksymalne rozeznanie rynku, identyfikacja potrzeb nabywców i ich zaspokojenie pozwalające na osiągnięcie zysku. Różni się on od marketingu tradycyjnego,zarówno stroną instrumentalną jak i regulacyjną a także oceną efektów.

  Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing tradycyjny

  Związany jest z wczesnymi formami rozwoju orientacjirynkowej. Bazuje on na założeniach strategii sprzedażowej. Cechami charakterys-tycznymi tej formy marketingu są: ograniczony zakres badań rynku, dość szeroki,ale niezintegrowany zestaw instrumentów. Oznacza to ich ilościowy wzrost w mia-rę komplikowania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie marketingu

  Na zróżnicowanie marketingu mają wpływ czynniki zlokalizowane w otoczeniu firmy oraz usytuowane wewnątrz firmy. Podstawowymi czynnikami są charakter rynku i zachowań podmiotów na nim działających oraz pozycja jaką zajmuje nabywca w stosunku do decyzji rynkowych firmy.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura marketingu

  Współczesny marketing składa się z trzech elementów, które tworzą jego strukturę.

  Są to:

  a) system wartości,

  b) system badań marketingowych,

  c) instrumenty marketingowe.

  System wartości nie jest sprawą błahą, jest elementem bardzo ważnym. Jedenz byłych szefów IBM, T. Waston uważał, „że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia potrzeb

  Hierarchia potrzeb w znacznym stopniu jest uzależniona nie tylko od charakterupotrzeb, ale również od panujących i uznawanych przez konsumenta systemów wartości, posiadanych lub możliwych do pozyskania zasobów pieniężnych. Czynniki ekonomiczne takie jak: dochody i ceny znacząco wpływająna kształtowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje marketingu

  Między potencjalnym sprzedawcą a potencjalnym nabywcą istnieje luka:

  informacyjna - o pragnieniach i potrzebach nabywcy, o możliwościach, miej-scu i warunkach ich zaspokojenia przez sprzedawcę;

  czasowa - odnosząca się do czasu wystąpienia popytu i czasu wytworzeniai dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota marketingu

  Marketing jest niewątpliwie produktem wysiłku intelektualnego, który musieliwykonać specjaliści zajmujący się problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkach dwudziestego wieku. Marketing, zarówno jako pewien zasóbumiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 707

  praca w formacie txt

Do góry