Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego klienci kupują

  Konsumenci sana rynku motywowani do dokonywania zakupów przez zespół motywów. Niekiedy mogą one wchodzić w konflikt motywów, wywołany np. ograniczeniemzasobów finansowych nabywcy, lub istnieniem kilku atrakcyjnych wariantów wyboru.Odpowiedź pozwoli zrozumieć motywacje konsumentów  czy klientem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co kupują klienci

  Odpowiedź będzie wskazówką na temat potrzeb i preferencji klienta. Przydatneklasyfikacje tego co kupują klienci to podział na:

  • towary trwale - służą konsumentowi przez

  • artykuły pierwszej potrzeby - czyli tzw.dłuższy czas (np. telewizor, lodówka) codziennego użytku często kupowane bez większego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby klientów

  W całym procesie zachowań nabywców na rynku punktem wyjścia, czy też pod-stawowym motywem działań są potrzeby. O ukształtowaniu potrzeb ludzkich decydują:

  fizyczne potrzeby ciała,

  duchowe właściwości człowieka,

  okoliczności współżycia społecznego7.

  Uświadomienie potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego klient Jest najważniejszy

  Stałą cechą gospodarki rynkowej jest bariera popytu, wynikająca z przewagi pod-aży nad zdolnością zakupu, co powoduje, że żaden produkt nie ma trwale zapewnionej i opłacalnej sprzedaży. Bariera popytu i konkurencja wymuszają ciągłe zabieganie o nabywców. Racja istnienia każdego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie konkurencyjne

  Konkurencja jest walką, o zdobycie i pozyskiwanie nabywców, a także dostawców, prowadzoną metodami właściwymi dla koncepcji marketingowej (w przeciwnym przypadku jest konkurencją nieuczciwą i powinna być wyeliminowana z rynku). Wygrywa te przedsiębiorstwo, które lepiej rozpozna potrzeby nabywców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są pośrednicy rynkowi

  Są to te podmioty, którzy pomagają przedsiębiorstwu w promocji, sprzedaży,dystrybucji, transporcie i składowaniu. Zajmują się najczęściej fizyczną dystrybucję. Sątu także pośrednicy sprzedaży i instytucje finansowe (głównie banki i agen-cje ubezpieczeniowe).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są dostawcy

  Mogą nimi być przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Ważne dla przedsiębiorstwajest to aby firmy te były uczciwe, odpowiedzialne i solidne, co w warunkach istot-nego wpływu dostaw na koszty jest niezmiernie ważne.

  Istnieje jednak wiele zagrożeń ze strony dostawców, szczególnie tych, którzydysponują dużą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są konsumenci

  Mogą nimi być osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa,rząd, organizacje non profit, instytucje. Analiza stosunków przedsiębiorstwa z nabywcami umożliwia takie kształtowanie kosztów, które przynosić mogą powiększenie zysku, identyfikację partnerów strategicznych oraz eliminowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing non - profit

  Potrzeby ludzkie są fundamentem myślenia marketingowego. Poprzez umiejęt-ne działania można je kształtować, pobudzać oraz wpływać na ich reorientacjębez względu na prozyskowny bądź niedochodowy wymiar celu realizowanegoprzez podmiot na rynku. Potwierdza to uniwersalny charakter koncepcji marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing konsumencki

  Ze względu na liczebność występujących pod-miotów rynek dóbr konsumpcyjnych określany jest w literaturze przedmiotu częs-to jako rynek masowy. Cechą tego rynku jest polipol, po stronie popytu. Zawiera-ne transakcje w zdecydowanej większości mają charakter indywidualny, co wymaga doboru odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /6 526

  praca w formacie txt

Do góry