Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Outsourcing marketingu

  Charakterystyka

  Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing marketingu

  Charakterystyka

  Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Początkowo odnosił się jedynie do działań firmy, które nie zaliczały się do podstawowych, na przykład remonty, utrzymanie czystości w biurach. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, że firma powinna zlecać na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wywiadu marketingowego

  Informuje o zachodzących zjawiskach.Można go więc zdefiniować jako zespół środków, które pozwalają zarządzającymbyć stale poinformowanymi o rozwoju otoczenia marketingowego, oceniać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa. Najważniejsze z tych środków to:

  kontakty z klientami, dostawcami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji rynkowej (marketingowej)

  Wiedząc, iż informacje marketingowe są niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie, od wielu lat próbuje się budować modelowesystemy takich informacji. Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od:

  struktury decyzji podejmowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

  Zgodnie z teorią systemów informacyjnych, cele systemu określane są podzbiorem informacji mających znaczenie dla uzyskania prawidłowego wyniku decyzji. System informacji rynkowej jest zatem zbiorem informacji, których treść,strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości podmiotów rynkowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeba informacji rynkowych

  Wszelkiego rodzaju systemy gospodarcze wymagają informacji potrzebnychdo podejmowania decyzji, zarówno w skali makro, jak i mikroekonomicznej. W sy-tuacji, kiedy o działalności gospodarczej (sposobach jej „zachowań", przyczy-nach i skutkach) decyduje rynek - informacja jest sine qua non - do efektywnegosposobu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

  Konsumenci nie stanowią jednorodnej grupy i nie występuje tzw. „przeciętny konsument", a zatem należy określić i badać występujące między konsumentami różnice i grupować ich w taki sposób, aby ułatwiło to poznanieistniejących i potencjalnych nabywców, ich potrzeb, preferencji i gustów.

  Służy temu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /4 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach

  Do organizacji i instytucji nabywających dobra i usługi w celu dalszej produkcji, odsprzedaży lub redystrybucji zalicza się:

  -producentów

  -hurtowników

  detalistów

  agendy rządowe

  organizacje niedochodowe

  Nabywcy instytucjonalni w porównaniu z konsumentami dóbr finalnych ujaw-niają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

  Konsument jest zarówno podmiotowym jak i przedmiotowym punktem odniesie-nia tzn. że działalność marketingowa jest zorientowania na popyt oraz aktualnei przyszłe potrzeby nabywców. W praktyce marketingowej dla odpowiedniego kształ-towania zachowań konsumentów firmy mają do dyspozycji bogate instrumenta-rium...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są kupujący, jak, ile i gdzie kupują

  Konsument stosunkowo rzadko występuje na rynku jako pojedyncza osoba i tyl-ko w odniesieniu do małej części zasobów finansowych gospodarstwa domowego(rodziny) decyduje on o zakupach samodzielnie, na podstawie własnych preferencji. Znacznie częściej występuje jako członek rodziny, a wówczas decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt

Do góry