Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki plastyczne (trójwymiarowe)

  W praktyce polegają na:

  nadaniu samemu towarowi określonej formy,

  wciśnięciu lub umieszczeniu na towarze pewnego kształtu,

  • umieszczeniu na opakowaniu towaru lub dołączeniu do opakowaniaformy plastycznej np. plomby, kapsla,

  • nadaniu całemu opakowaniu określonego kształtu.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki obrazowe

  Odbierane są przez wrażenia wzrokowe. Znakami obrazo-wymi są:

  znaki fantazyjne przedstawione w abstrakcyjnej formie,

  znaki stanowiące twórcze przekształcenie konkretnego motywu,

  kombinacje obrazowe,

  graficzne opracowanie liter, cyfr i słów, jeżeli przeważa elementgraficzny,

  •...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy - Znaki słowne

  Stanowią większość (80%) stosowanych znaków towarowych. Postrzegane są za pomocą narządu wzroku i słuchu. Podlegają wewnętrznemu zróżnicowaniu na:

  znaki składające się z jednego lub kilku wyrazów (imiona, nazwiska,pseudonimy, nazwy handlowe, nazwy geograficzne, skrót...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

  Oznakowanie stanowi podstawę identyfikacji produktu, a także jego różnicowania.

  Pojęcie znaku towarowego w literaturze przedmiotu jest dość jednoznacznieinterpretowane w oparciu o regulacje prawne i definicje opracowane przez eks-pertów oraz organizacje. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe określaznak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /7 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA PRODUKTU - Opakowanie

  Opakowanie jest ważnym elementem kompozycji produktu. Większość wyro-bów nie mogłaby stanowić przedmiotu obrotu towarowego bez opakowania.W przypadku artykułów płynnych, sypkich, mazistych, opakowanie stanowi ichintegralną część. Około 90% wszystkich produktów wymaga stosowania opako-wań9...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /16 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie asortymentu produktów

  Znajomość podstawowych reguł postępowania przy kształtowaniu produktuoraz analiza cyklu życia nie wystarczają dla zapewnienia sukcesu rynkowego pro-duktom firmy, a przede wszystkim utrzymania pozycji konkurencyjnej. W całej strukturze działań związanych z produktem klamrą spinającą firmy jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /13 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie jakości produktu

  Kształtowanie jakości związane jest z technologicznym cyklem życia produktuoraz poziomem korzyści oferowanych nabywcom w obszarze działań na rynku.W pierwszym przypadku jakość można odnieść do tworzonego rdzenia produktui produktu formalnego. W drugim do produktu poszerzonego.

  Jakość można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu

  Cechą charakterystyczną współczesnego wysoce konkurencyjnego rynku jestpojawienie się nowych i zanikanie sprzedaży dotychczas istniejących produktów.Obserwacje rynków wysoko rozwiniętych krajów wskazują, że w okresie 10-15 lat nawet 80% produktów konsumpcyjnych przestaje istnieć lub zmienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota produktu

  Przyjmując jako punkt wyjścia działań podmiotów rynku orientację na zidentyfikowane potrzeby nabywcy, firma tworząc produkt posługuje się regułami marketingowymi. Oznacza to, że nie tylko są uwzględnione podstawowe cechy potrzeb poprzez wytworzenie określonego dobra materialnego bądź usługi, ale...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /7 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ilościowe i jakościowe

  Badania rynku można podzielić ze względu na różne kryteria. Pierwszym kry-terium może być zasięg badań rynkowych, dzięki któremu można podzielić je nabadania międzynarodowe, badania krajowe, badania regionalne oraz badania lokal-ne. Drugim kryterium jest przedmiot badań i wyróżnić tutaj można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /8 017

  praca w formacie txt

Do góry