Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał dwupoziomowy

  Obejmuje dwóch pośredników. Jest to najdłuższy kanał dystrybucji, najczęściej występujący w obrocie dobrami konsumpcyjnymi trwałego użytku.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał jednopoziomowy

  Składa się z jednego pośrednika, którym jest detalista.Detalista przyjmuje na siebie większość czynności handlowych. Występują tutaj różne formy pośrednictwa w handlu detalicznym (sklepy, domy towarowe, supermarkety itp.). Producent traci kontrolę nad towarem gdyż kanał się wydłuża. W takim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał bezpośredni

  Nazywany również zeropoziomowym, jestnajkrótszym kanałem dystrybucji. Składa się z producenta sprzedającego bezpośrednio finalnemu nabywcy.

  Podstawowymi formami sprzedaży bezpośredniej są:

  - sprzedaż bezpośrednio w domu klienta,

  - organizacja promocyjnych spotkań w domach,

  - sprzedaż wysyłkowa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały dystrybucji

  Są podstawowym elementem dystrybucji towarów obejmu-jącym doprowadzenie ich do hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz ofero-wanie ostatecznym nabywcom.

  Jest to struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucjiuczestniczących w sprzedaży produktu na rynku lub sieć osób i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji

  W zespole instrumentów i działań związanych z dystrybucją towarów możnawyróżnić dwa podstawowe elementy:

  kanały dystrybucji,

  logistykę marketingową związaną z dystrybucją fizyczną.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /31.03.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i funkcje dystrybucji

  Wytworzenie produktu według omówionych w poprzednim rozdziale reguł nie zapewnia automatycznie jego pełnej akceptacji przez nabywców. Gdyby postawić nabywcy pytanie czy satysfakcjonuje go sam dobrze wytworzony produkt, okazałobysię że jest to element istotny ale niewystarczający do podjęcia decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /31.03.2011 Znaków /3 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany cen

  Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ustalenia ceny, należy równieżbyć przygotowanym na jej zmiany czy modyfikacje. Jest to konieczne ze względuna zachodzące zmiany w otoczeniu firmy, zarówno w skali mikro jak i makroekonomicznej. Generalnie mogą wystąpić dwie sytuacje:

  podwyższenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /31.03.2011 Znaków /5 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces analizy strategicznej

  Cele procesu

  Cele szczegółowe procesu:

  Przedstawić szereg propozycji nowych narzędzi badawczych, stanowiących zarówno oryginalne propozycje autorów, jak i będących efektem adaptacji i rozwinięcia metod stosowanych w innych obszarach oraz dokonano systematyki stosowanych dotychczas metod analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.03.2011 Znaków /9 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja klienta w planowaniu polityki cenowej

  Klient jest jednym z czynników rynkowych, które powinny mieć wpływ naokreślenie poziomu ceny. Z dwóch powodów. Po pierwsze to zaakceptowanieceny przez klienta zadecyduje o zaistnieniu produktu na rynku. Po drugie firma może zaniżyć niechcący swoje zyski nie przewidując dużego zainteresowania pro-duktem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ konkurencji na ustalenie cen w firmie

  Kolejnym czynnikiem rynkowym o niebagatelnym znaczeniu w procesie usta-lania ceny jest konkurencja. Przede wszystkim brak konkurencji na rynku, brakoferowanych produktów substytucyjnych usprawiedliwia często podwyższanieceny prawie do granic możliwości płatniczych klientów. Z pewnością dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /szaman Dodano /30.03.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt

Do góry