Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  M-handel

  Charakterystyka

  M-handel (m-commerce) jest szczególną formą elektroniczny|handlu elektronicznego wyróżniająca się zastosowaniem urządzeń mobilnych i nowej technologii komunikacyjnej przy zawieraniu transakcji biznesowych.

  Za pomocą dostępnych technologii informatycznych m-handel umożliwia dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja wyłączna

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja selektywna

  Stosowana jest przy sprzedaży produktów okresowego zakupu, wymagających usług przed i po sprzedażowych. A także gdy producentdecyduje się sprzedać swoje produkty tylko w wybranych segmentach rynku. Istnieje tutaj możliwość stosowania ostrzejszych kryteriów doboru pośredników wśródpodmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja intensywna

  Umożliwia potencjalnym nabywcom zakup produktów przy minimalnym wysiłku, gdyż są one oferowane w maksymalnej liczbie punktów sprzedaży. Stosowana jest w przypadku dóbr powszechnego użytku. Dostępność produktów w miejscu i czasie dogodnym dla nabywcy jest ważnym czynnikiem decydującym o wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych

  Z wyborem i kształtowaniem kanałów dystrybucji związane są trzy grupy decyzji16:

  adaptacj a kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo decyduj e się na wykorzystanie istniejących w praktyce kanałów dystrybucji,

  modyfikacji kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonej oceny dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /5 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały zintegrowane pionowo

  Powstają wówczas gdy producent przejmie funkcje handlu hurtowego lub uruchomi własną sieć detaliczną. Charakterystycznącechąjest to, że uczestnicy ich chcą wzajemnych zależności. Funkcjonuje on w układzie kooperacji organizacyjnej lub finansowej opartej na podporządkowaniu hie-rarchicznym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Tornquista

  Charakterystyka

  Krzywa Tornquista - jest wykresem funkcji opisującej zależność wydatków, popytu na dane dobro (Y) od dochodu konsumenta (X).

  Ze względu ma rodzaj dobra, wyróżniamy trzy krzywe Tornquista opisujące poszczególne funkcje Tornquista :

  Funkcja Tornquista I rodzaju- popyt na dobra...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały konwencjonalne

  Charakteryzuje je swoboda organizacji przepływu, strumienie tworzone są przez niezależne podmioty. Uczestnicy takiego kanału zawierają między sobą transakcje, negocjując każdorazowo warunki. Po realizacji transakcji powiązania zanikają. Cechą charakterystyczną jest to, że każdy kolejny pod-miot w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

  Stosuje się je mając nawzględzie następujące korzyści:

  zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu,

  ułatwienie ekspansj i producenta na dotychczas nie obsługiwane rynki,

  redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z ostatecznymi nabywcami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał trójpoziomowy

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry