Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Proces sprzedaży i jego organizacja

  Rosnąca konkurencja na zróżnicowanym rynku powoduje, że przedsiębiorstwamają coraz większe problemy ze zbytem swoich produktów. Obniżenie kosztówprodukcji nie zawsze rozwiązuje te problemy. Oferowanie dobrego produktu pokonkurencyjnej cenie bez umiejętności sprzedaży - to za mało.

  W organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /8 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy elementy obsługi klienta

  Serwisu przedsprzedażowego - obsługa klienta w fazie przedsprzedaży np.doradztwo techniczne, próby rozwiązania problemów klienta, udzielanie informacji;

  Serwisu dostawczego - obsługa klienta podczas fazy sprzedaży, obejmujący:czas dostawy, stan przesyłki, elastyczność dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka marketingowa - koszty utraconych korzyści

  Zwane też kosztami alternatywnymi lub też czasami kosztami negatywnych reakcji nabywców ukazujące nie satysfakcjonujący poziom obsługi dystrybucyjnej klienta.Kosztów tych napróżno by szukać w księgowości jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, są one bowiem nie uwidocznione, dlatego są nazwane ukrytymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka marketingowa - problem zapasów

  Z działalnością handlową i produkcyjną wiąże się ściśle problem zapasów. Przedsiębiorstwa utrzymują zapasy, aby wykorzystać je w przyszłości. Pociąga to zasobą konieczność zamrożenia części posiadanych środków pieniężnych na dłuższyokres. Muszą więc one być utrzymywane, chociażby na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport jako część koncepcji logistycznej

  Uważany jest za równoważny z produkcją, obrotem towarowym. Jest to wyodrębniony zespół czynności koniecznychdo fizycznego przemieszczenia dóbr z miejsca nadania do miejsca odbioru. Podstawową rolą transportu jest optymalizacja wykorzystania zasobów, czynników wytwórczych, optymalizacji miejsca i czasu ich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest magazynowanie

  wyboru formy własności wykorzystywanych magazynów i składów.

  pojemności, liczby, lokalizacji magazynów,

  wyboru technologii składowania,

  przepływu informacji o stanie magazynowym.

  Wybór formy własności wykorzystywanych magazynów jest zdeterminowanysytuacją finansową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka dystrybucji

  To wszystkie czynności, które są konieczne, aby przemieś-cić produkt z miejsca jego wytworzenia do ostatniego punktu w kanale dystrybucji do konsumenta. Czynności te obejmują: magazynowanie gotowych produktów,utrzymywanie zapasów, realizację zamówień, transport, przepływ informacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka marketingowa

  Przedsiębiorstwa działające obecnie na rynku zmuszone są do zainteresowaniasię i poświęcenia dużej uwagi sprawom zaopatrzenia i dystrybucji. Przyczyną takiej sytuacji jest współczesny rynek charakteryzujący się wysoką dynamiką zmianw sferze popytu, technologii i konkurencji. Wynikiem tych zmian jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały dystrybucji na rynku dóbr inwestycyjnych i rynku usług

  Transakcje na rynku dóbr inwestycyjnych mają odmienny charakter. Nabywca niejest ostatecznym konsumentem, przedmiot transakcji, zaś często ma dużą wartość,duże gabaryty i służy wytworzeniu innych produktów. Z tego też względu struktura instytucjonalna jest odmienna. Dominują tu kanały bezpośrednie, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-handel

  Charakterystyka

  M-handel (m-commerce) jest szczególną formą elektroniczny|handlu elektronicznego wyróżniająca się zastosowaniem urządzeń mobilnych i nowej technologii komunikacyjnej przy zawieraniu transakcji biznesowych.

  Za pomocą dostępnych technologii informatycznych m-handel umożliwia dokonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry