Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy handlowe

  Odmiana domu towarowego o niższym standardzie, sprzedaje towary dwóch lub więcej branż, z których jedna obejmuje bardzo głęboki asorty-ment towarów (np. sprzedaż odzieży i artykułów wyposażenia mieszkań w sieci C&A). Niekiedy oferta skierowana jest do określonego segmentu rynku stąd domyhandlowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy towarowe

  Pierwsza instytucja nowoczesnego handlu detalicznego (pow-stanie - XLX w.). Do dziś funkcjonują słynne domy towarowe z tamtej epoki  Au BonMarche (1852), Printemps (1865), Les Nouvelles Galleries (1897) przejęty obecnieprzez Galleries La Fayette (1899). Orientacja domów towarowych skierowana naklienta...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej

  Na uwagę zasługuje fakt, że postęp techniczny i organizacyjny (nowoczesne systemy informatyczne między innymi przy wykorzystaniu techniki ,,scanning", systemu ,,just in time" ), spowodował bardzo duże przyśpieszenie wskaźnika rotacjiwielu towarów przy równoczesnym ograniczeniu zapasów i zmniejszeniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje organizacyjne sprzedaży detalicznej

  Handel detaliczny to całokształt działań związanych ze sprzedażą produktów i usług finalnym nabywcom dla zaspokojenia ich bezpośrednich, osobistych potrzeb .

  Handel detaliczny jest ostatnim szczeblem w kanale dystrybucji, poprzez któryprodukty docierają do konsumentów. W przeciwieństwie do producentów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Centra handlu hurtowego

  Są połączeniem targów międzynarodowych lub krajowych, salonów wystawowych oraz handlu hurtowego typu ,,cash and carry". Celem centrów handlu hurtowego jest przybliżenie produktów do detalistów, umożliwiające jednocześnie podjęcie decyzji zakupu dzięki bezpośredniemu zetknięciusię z szerokim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Targi

  Targi spełniają następujące funkcje:

  doprowadzanie do zawarcia transakcji lub przygotowanie przesłanek do jejrealizacji w przyszłości. Na targach następuje bezpośrednie zetknięcie sięsprzedawcy z nabywcą - handel ma więc charakter akwizycyjny.

  strategiczne działanie firm...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Przetarg

  Jest to zinstytucjonalizowana forma zakupu przez jednostki gospodarcze lub inne instytucje większych ilości towarów lub dóbr i robót inwestycyjnych. Celem przetargu jest wybór dostawcy, który najbardziej odpowiada warunkom przetargu oraz proponuje najniższą cenę. Taka forma zakupów znajduje szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Aukcja

  Na aukcjioperuje się określonymi dla każdego rodzaju towarów partiami. Przykładami aukcji o zasięgu światowym mogę być aukcji futrzarskie w Londynie czy Lipsku, skórsurowych w Amsterdamie, Londynie czy w Nowym Jorku, herbaty w Kalkucie czyw Colombo, diamentów w Amsterdamie czy Nowym Jorku, koni...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne handlu hurtowego - Giełda towarowa

  Jest najbardziej złożonym i zorganizowanym rynkiem for-malnym. Są to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym normom spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjękupna i sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji.

  Termin giełda towarowa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje organizacyjne sprzedaży hurtowej

  Działalność handlu hurtowego wynika z istnienia zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Hurt pełni bowiem rolę pośrednika pomiędzy producentami a detalistami, działalność ta jest wynikiem barier na jakie napotyka przedsiębiorstwo w dystrybucji swoich towarów do finalnego odbiorcy. Przyczynami tych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /indianer Dodano /31.03.2011 Znaków /8 026

  praca w formacie txt

Do góry