Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Prokurent

  Prokurent

  Jest to pełnomocnik zarządu spółki mający prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Pełnomocnictwo to nosi nazwę prokura.

  Kto może zostać prokurentem

  Zgodnie z art. 100 k.c., pełnomocnikiem, a co za tym idzie, również prokurentem, może być osoba fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Nagroda Jakości

  Model Europejskiej Nagrody Jakości

  500px

  Rys.1. Model Europejskiej Nagrody Jakości

  Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) opracowała model doskonałości, który opisuje europejskie podejście do systemu zarządzania jakością (rys. 1). Składa się on z dziewięciu obszarów:

  przywództwo -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sprzedawców

  Priorytetowa rola w aktywizacji procesu sprzedaży za pomocą sprzedaży osobistej przypada sprzedawcom. Mają oni często do czynienia z konsumentem niezdecydowanym na zakup ze względu bądź na niedostateczność posiadanych informacji bądź na istniejące ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji.

  Zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż osobista jako element strategii aktywizacji sprzedaży

  Istotą sprzedaży osobistej jest bezpośredni i indywidualny kontakt sprzedawcyz klientem. Jego rezultatem jest interakcyjny i elastyczny charakter powiązań międzykomunikującymi się stronami. Interakcyjność polega na natychmiastowym uzyskaniu sprzężenia zwrotnego czyli reakcji klienta na ofertę firmy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

  Budżet jest podporządkowany celom promocji i dopasowany do wytyczonych zadań. Umożliwia to późniejszą ocenę stopnia ich realizacji. Jest to sposób najbardziej logiczny i odpowiadający wymogom planowaniamarketingowego.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

  Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji. Barierę często stanowi brak wiarygodnych danych o wydatkach konkurenta oraz konieczność przyjęcia założenia o podobieństwie obu przedsiębiorstw.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

  Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji - Metoda „na co nas stać"

  Przedsiębiorstwo najpierw dokonuje alokacji funduszy na różne sfery swej działalności, a ewentualną nadwyżkę przeznacza na promocję. Sposób ten wyklucza długofalowe planowanie marketingowe, a wydatkinie mają powiązania z celami. Zwykle metodę tą stosują małe firmy zorientowanena produkcję, które...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa planu promocji

  Ogólny plan promocji powinien określać:

  docelową grupę odbiorców

  cel promocji

  budżet

  elementy mieszanki promocyjnej.

  Audytorium komunikatu promocyjnego stanowią nie tylko aktualni oraz potencjalni nabywcy produktu firmy, ale i osoby mające wpływ na zakup. Jego identyfikacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt

Do góry