Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Negocjacje ciągłe

   

  W związku z tym, że różne rządowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągle komplikują sytuacje zarówno dla związków zawodowych, jak i pracodawców, a wskaźnik zmian w środowisku wciąż się zwiększa, to często negocjacje między pracownikami a zarządem zamieniają się w ciągłe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie związków zawodowych

   

  Podobnie jak zarząd związki zawodowe potrzebują przygotować się do negocjacji przez zbieranie informacji. Im więcej dokładnych informacji związki zawodowe zdobędą, tym mogą być bardziej przekonywujące podczas negocjacji. Negocjacje są główną metodą, przy pomocy której związki zawodowe mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele negocjacji zbiorowych

   

  Cechy modelu:

  Jednoszczeblowość negocjacji

  Przewaga negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa

  Dominacja zakładowych układów zbiorowych

  Mały stopień uzwiązkowienia

  Niski stopień partycypacji pośredniej

  Partycypacja bezpośrednia

  Silna pozycja pionu ZZL

  Mały...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie negocjacji zbiorowych

   

  Negocjacjami zbiorowymi nazywamy wszelkie negocjacje, które mają miejsce między pracodawcą (ich grupą lub organizacją) i co najmniej jedną organizacją pracowników, w celu:

  Określenia warunków pracy i zatrudnienia

  Uregulowania stosunków między pracodawcami i pracownikami

  Uregulowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /5 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dział Personalny w kształtowaniu stosunków pracy

   

  Rola działu personalnego w dziedzinie rozwijania harmonijnych stosunków w przedsiębiorstwie jest duża, ale powinien on w tym zakresie współpracować także z kierownictwem firmy. Zadania działu personalnego w tej materii można określi następująco:

  Znajomość praw pracowniczych i ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia pracownicze w Polsce.

   

  . Szkolenia pracowników w polskich organizacjach są ważne ze względu na dwie podstawowe przesłanki:

  coraz silniejszą i bardziej agresywną konkurencję na polskim rynku,

  sytuację gospodarczą Polski, która powoduje, że wiele organizacji znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-learning

   

  Najogólniej rzecz ujmując, określenia e-learning używa się w odniesieniu do uczenia się wspomaganego komputerowo. E-learning stosowany jest coraz szerzej do kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, z wynikami dydaktycznymi przewyższającymi w istotny sposób skuteczność wszelkich klasycznych metod...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia outdoor

   

  Szkolenia outdoor, jak sama nazwa wskazuje, dzieją się poza drzwiami sali szkoleniowej. Przebiegają w terenie, mniej lub bardziej przyjaznym dla człowieka. Szkolenia outdoor polegają na spontanicznym, zespołowym działaniu. Czasem opierają się na zadaniach wymagających dużego wysiłku, czasem odwagi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mentoring

   

  Mentoring jest to taki układ, w którym osoba z dużym praktycznym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi przyjmuje zadanie wprowadzania do firmy i pomocy w rozwoju nowych pracowników. Proces taki przybiera wiele form. Znane są przypadki, gdy uczeń zaczynał ubierać się i zachowywać podobnie jak jego mentor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coaching

   

  Pojęcie „coaching” nie posiada bezpośredniego polskiego odpowiednika. Jego treść i znaczenie jest więc różnie interpretowane w języku polskim. Ogólnie rzecz ujmując, coaching oznacza partnerski sposób dzielenia się przez kierownika – coach’a, wiedzą z podległymi mu pracownikami, który ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aloma Dodano /31.03.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt

Do góry