Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Relacje ze społecznościami lokalnymi

  Firma buduje pożądany wizerunek również poprzez tworzenie i pielęgnowanie dobrych stosunków z osobami kształtującymi opinię publiczną takimi jak prasa lokalna, władze lokalne, politycy itp. Przedsiębiorstwa powinny demonstrować zaangażowanie w sprawy lokalne (dzielnicy, gminy) i wykorzystywać je w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Sponsoring

  Istota sponsoringu polega na przekazaniu środków finansowych w celu wsparcia określonych dziedzin życia, w zamian za możliwość promowania przez sponsora siebie i swoich produktów.

  Możliwość osiągnięcia poprzez sponsoring konkretnych efektów promocyjnych wyróżnia go od działalności charytatywnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Akcje dobroczynne

  Firma może kreować swój wizerunek w społeczeństwie wspierając finansowoi organizacyjnie różne działania społecznie użyteczne. Coraz więcej firm budujeswoją reputację poprzez tzw. marketing dobrej sprawy. Firmy albo przekazują określone sumy pieniędzy, na cele charytatywne, np. sfinansowanie zakupu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Roczne raporty

  Raporty roczne (ang. annual report) mają za zadanie infonnowanie opinii publicznej o rozwoju i pozycji przedsiębiorstwa w minionym roku. Informacje w nich zawarte obejmująm.in.:

  najważniejsze wyniki działalności gospodarczej minionego roku,

  list prezesa lub dyrektora firmy,

  strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Kontakty z mediami

  Informacje przekazywane przez środki masowego przekazu mogą wpłynąć zarówno na pogorszenie jak i na poprawę wizerunku firmy lub wręcz wizerunek tenwykreować. Mass media mogą zaszkodzić firmie, jeżeli upowszechnią negatywneopinie o jej działalności, produktach czy usługach. Utrzymywanie zatem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczność (adresat działań) public relations

  Tworząc pożądany wizerunek przedsiębiorstwo powinno posiadać bliskie więzinie tylko ze swoimi klientami czy dostawcami produktów, ale również powinnokomunikować się z różnymi grupami społecznymi tzw. publicznością.

  Publiczność to:

  Każda grupa, która aktualnie bądź potencjalnie interesuje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje tożsamości firmy

  Elementy tożsamości są nośnikiem charakteru firmy i stanowią czynnik wpływający na decyzje wyboru przez klientów.

  Charakterystyczny image pozwala na zróżnicowanie przedsiębiorstw, sprzyja ich indywidualizacji, tworzeniu osobowości firm. Przy zbliżonej ofercie,systemy identyfikacji tworzące...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość firmy (identity)

  To suma elementów, za pomocą których firma jest identyfikowana; elementów, które wyróżniają ją spośród innych przedsiębiorstw; np. w reklamie, opakowaniach, napisach na szyldach czy firmowych pojazdach.

  Należy pamiętać, iż wizerunek i tożsamość nie są synonimami. Tożsamość oznacza, w jaki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wizerunek firmy?

  Dokładne zdefiniowanie wizerunku firmyjest trudne, z powodu subiektywnej oceny jaką prezentują różni ludzie, w stosunku do różnych zjawisk. Dla jednych firmaprodukująca papierosy będzie zawsze postrzegana jako producent potencjalnej „śmierci" i nic nie zmieni tego zdania. Dla drugich, ta sama firma jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja public relations

  Jednym z ważnych celów marketingowych jakie stawia sobie przedsiębiorstwo jest zbudowanie pozytywnego obrazu, inaczej wizerunku firmy. W warunkach ros-nącej konkurencji, przedsiębiorstwa chcąc aktywnie istnieć na rynku, muszą budo-wać i chronić swoje dobre imię. Pozytywny wizerunek firmy na rynku to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /wojciech Dodano /31.03.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt

Do góry