Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia zbierania

  Jest stosowana gdy produkt lub działalność jest dobrze dostosowany do misji i celów przedsiębiorstwa, lecz nie ma ono możliwości realizacjistrategii wzrostu. Jest odwrotnością strategii penetracji. Dostawy utrzymywane sąna dotychczasowym poziomie, ograniczone sąjednak nakłady na pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia dywersyfikacji

  Stosowana przy wprowadzaniu nowych produktów nanowy rynek. Rozszerzony asortyment może ułatwić dotarcie do różnych segmentówrynku. Strategia ta może być również stosowana gdy firma uruchamia produkcję nowych wyrobów nie związanych technologicznie z dotychczasowymi.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia rozwoju produktu

  Wiąże się z modyfikacją produktów istniejących lub wprowadzenia nowego, zaspokajającego nowe potrzeby lub istniejące lecz inaczej. Strategia ta jest szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, naktórym firma sprzedaje swoje produkty od dawna.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia rozwoju rynku

  Związana jest z wprowadzeniem produktów istniejących na nowe rynki. Związane jest to z koniecznością zaktywizowania stosowaniainstrumentów marketingu, w szczególności dotyczących kształtowania kanałów dystrybucji i działań promocyjnych. Umiejętność wejścia na nowy rynek traktowanajest jako probierz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia penetracji

  Realizuje przedsiębiorstwo, które dąży do pełnego wykorzystania możliwości obecnych rynków zbytu i aktualnie posiadanych produktów.Podejmowana aktywizacja działań marketingowych ma na celu:

  zachęcenie do kupna tych, którzy dotychczas nie kupowali naszych produktów, lecz produkty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oparte na relacji produkt - rynek

  Wśród strategii kształtowanych na podstawie relacji produkt - rynek charakterystyczne są dwie grupy strategii:

  strategie wzrostu ,

  strategie konsolidacji.

  W grupie pierwszej są możliwe następujące alternatywne strategie: penetracji,rozwoju rynku, rozwoju produktu i dywersyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie marketingowe

  Strategia marketingowa jest, wybranym spośród wielu możliwych, sposobemprowadzenia działalności na rynku zmierzającym do osiągnięcia przyjętego do realizacji celu, w konkretnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

  Na ogół istnieje wiele dróg dochodzenia do celu. Stąd też wybór drogi najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowe cele przedsiębiorstwa

  Działalność marketingowa pociąga za sobą na ogół duże nakłady. Logiczna jestwięc konstatacja, że powinny one spełniać wymóg racjonalności i efektywności.Stąd zagadnieniem bardzo istotnym jest sformułowanie właściwych celów, którechce się osiągnąć w wyniku podejmowanej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewizualne elementy komunikowania się firmy z otoczeniem

  Do grupy bezpośrednich lub pośrednich elementów niewizualnych, kształtujących tożsamość oraz mających wpływ na zarys wizerunku firmy należą:

  kontakty osobiste (podczas sprzedaży, negocjacji, serwisu, korespondencji,rozmów telefonicznych itp.);

  bezpośrednio odbierane lub zasłyszane opinie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

  Wrażenie jakie kontrahent odnosi podczas pobytu w siedzibie firmy, może miećdecydujące znaczenie dla dalszych kontaktów. Zastosowanie określonych standardów postępowania w zakresie stylu, kolorów i wyposażenia ma duże znaczenie dlaprzedsiębiorstw mających liczne oddziały i filie. Zasada dla wielu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry