Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza wpływu wydatków

  Marketingowych na wielkość sprzedaży, ma nacelu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo wydaje zbyt dużo dlaosiągnięcia planowanej sprzedaży, lub czy wydatki nie są zbyt niskie co możemieć negatywny wpływ na sprzedaż w okresie przyszłym. Miernikiem tego zjawiska jest relacja wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza udziału w rynku

  Jest istotnym uzupełnieniem analizy sprzedaży, bowiem pokazuje jej wyniki w porównaniu do konkurencji. Miarą udziału w rynkumoże być:

  udział w całościowym rynku,

  udział w obsługiwanym rynku (procentowy udział sprzedaży na rynku obs-ługiwanym przez przedsiębiorstwo),

  relatywny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza sprzedaży

  Prowadzona jest dwoma sposobami:

  analizą różnicy, której celem jest określenie udziału różnych czynników powodujących lukę w wynikach sprzedaży, np. spadku cen i spadku wielkościobrotów,

  analizą mikrosprzedaży, która bada sprzedaż poszczególnych produktówna poszczególnych rynkach, przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kontroli marketingu i jej elementy

  Skuteczność każdego systemu zarządzania w znacznym stopniu zależna jest odsposobu zorganizowania i funkcjonowania kontroli. Jest ona drugą stroną planowania. Jak wiadomo plan marketingowy określa cele i strategie, określa zadania odcinkowe oraz przypisuje je konkretnym komórkom organizacyjnym, precyzuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria zróżnicowania organizacji marketingu

  Można sformułować dwa główne kryteria różnicowania organizacji marketingu w firmie  kryterium wielkości firmy i kryterium przedmiotu działalności. W firmie małej skali, w której działania marketingowe najczęściej wykonywane są przezwłaścicieli, potrzeby rozmieszczania funkcji są ograniczone. Przede...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /5 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór i alokacja funkcji marketingowych

  Uwzględniając omówione reguły można sformułować kilka wariantów wyborui alokacji funkcji marketingowych. Firma, która rozpoczyna proces wdrażaniamarketingu najczęściej pozostaje pod dość silnym wpływem uwarunkowań wewnętrznych, tj. ukształtowanej struktury organizacyjnej, posiadanego personelu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /6 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie panelowe

  Charakterystyka

  Badanie panelowe ( panel study) jest to typ badania dynamicznego, polegającego na zbieraniu danych od tej samej grupy ludzi ( próby, panelu) w kilku punktach czasowych.

  Sama pojęcie badanie definiuje się jako "fragment ogółu czynności naukowych, odcinek procesu poznawczego, który polega...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /3 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie panelowe

  Charakterystyka

  Badanie panelowe ( panel study) jest to typ badania dynamicznego, polegającego na zbieraniu danych od tej samej grupy ludzi ( próby, panelu) w kilku punktach czasowych.

  Sama pojęcie badanie definiuje się jako "fragment ogółu czynności naukowych, odcinek procesu poznawczego, który polega...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /3 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły organizacji marketingu

  Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

  Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /4 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w planowaniu marketingowym

  Korzyści z planowania są na ogół tym większe im mniej popełnia się błędów.

  Do częstych błędów zaliczyć należy korzystanie z nieaktualnych danych. Bierze się to stąd, iż w wielu przedsiębiorstwach brak jest dobrze zorganizowanegoi systematycznie prowadzonego systemu badań marketingowych. Brak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry