Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej firmy

  Komputerowa sieć Internet jest wykorzystywana w działalności marketingowej od 1993 roku. Główne zastosowanie sieci to: e-mail (poczta elektroniczna),Usnet (grupy dyskusyjne) oraz najpopularniejsza jej część  World Wide Web(WWW), o czym zadecydowały takie cechy jak prostota obsługi oraz multime-dialny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Przykłady wykorzystania narzędzi informatycznych w marketingu

  Systemy informatyczne w firmie mogą powstawać na indywidualne zapotrzebowanie, jak również mogą wykorzystywać oprogramowanie istniejące, ogólnodostępne, z podstawowej grupy programów komputerowych. Zależeć to będziezarówno od wielkości firmy, jej możliwości finansowych jak i od dojrzałości...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie marketingowe w firmie i ich rodzaje

  Szybki rozwój gospodarczy i wywoływane przez niego zmiany zachodzące narynku tworzą w firmach zapotrzebowanie na wszechstronną informację. Od jejjakości zależy jakość podejmowanych decyzji, co nie zawsze uświadamiają sobieich menedżerowie. A przecież informacja docierająca na czas do określonego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /10 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Audyting marketingowy

  >

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Ranking

  Obejmuje sposób realizacji głównych elementów orientacji marketingowej do których zalicza się:

  filozofię klienta,

  organizację marketingu,

  odpowiednią organizację marketingowa,

  adekwatną informację marketingową

  orientację strategiczną

  skuteczność operacyjną.

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola strategiczna

  Każde przedsiębiorstwo musi co jakiś czas oceniać przyjęte cele, strategie i swoją sprawność marketingową a służą temu dwa sposoby:

  ranking efektywności marketingu,

  audyting marketingowy.

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola efektywności

  Kontrola marketingu w zakresie efektywności obejmuje: efektywność personelu sprzedaży, efektywność reklamy i promocji sprzedaży oraz dystrybucji.

  Efektywność personelu sprzedaży można określić za pomocą następującychwskaźników:

  średnia liczba wizyt handlowych na jednego sprzedawcę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola rentowności

  Kontrola rentowności musi być prowadzona dla poszczególnych produktów ,obszarów rynkowych, grup klientów czy kanałów dystrybucji. W związku z tymprocedura tej kontroli jest dość złożona. Etap pierwszy koncentruje się na identyfikacji wydatków (koszty sprzedaży, reklamy, dostaw, fakturowania)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Obserwacja zadowolenia klientów

  Jest niezbędnym uzupełnieniem kontrolio charakterze finansowym. Obserwacja ta o charakterze jakościowym tworzy system „wczesnego ostrzegania" o czynnikach kształtujących preferencje i satysfakcje pośredników i nabywców. Ich znajomość może być podstawą podejmowaniaodpowiednich działań zanim nastąpi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza finansowa

  Ma na celu określenie jak i gdzie przedsiębiorstwo zarabiapieniądze. Powinna ona określić czynniki, które wpływają na stopę zwrotu odwartości netto firmy. Jest ona iloczynem dwóch współczynników: stopy wzrostuod aktywów (rentowność kapitału całkowitego) i dźwigni finansowej (stosunekcałkowitego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt

Do góry