Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka magazynowa

  Metody analizy gospodarki magazynowej

  Analizę gospodarki magazynowej można przeprowadzać stosując różne metody. Najbardziej rozpowszechniona jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na obliczeniu określonych wskaźników, a następnie na interpretacji wyniku i wyciągnięciu wniosków.

  Najczęściej do analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /14 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka magazynowa

  Metody analizy gospodarki magazynowej

  Analizę gospodarki magazynowej można przeprowadzać stosując różne metody. Najbardziej rozpowszechniona jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na obliczeniu określonych wskaźników, a następnie na interpretacji wyniku i wyciągnięciu wniosków.

  Najczęściej do analizy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /14 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych

  Charakterystyka

  Zasada rozmieszczania zadań, uprawnień i odpowiedzialności jest jednym z elementów budowy struktury organizacyjnej. Jest ona ważnym elementem konstrukcyjnym w tworzeniu struktury, gdyż określa w jaki sposób uprawnienie decyzyjne mają być rozłożone między poszczególne stanowiska w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoosobowa spółka skarbu państwa

  Charakterystyka

  Jest to rodzaj spółki utworzonej w wyniku procesu komercjalizacji, dokonywanej przez Ministra Skarbu Państwa, na wniosek założycielskiego organu, czyli dyrektora państwowego przedsiębiorstwa, rady pracowniczej lub z inicjatywy własnej.

  Prawna definicja pojęcia

  „Komercjalizacja, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /3 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądowy tytuł egzekucyjny

  Sądowy tytuł egzekucyjny

  Sądowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia. Jest to orzeczenie sądu, lub inny dokument urzędowy, z którego jasno wynika istnienie zobowiązania dłużnika względem wierzyciela, jego wartość i treść.

  Dokumenty będące sądowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /4 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling finansowy

  Charakterystyka

  Controlling finansowy jest częścią controllingu przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do wypełniania zobowiązań płatniczych w każdym czasie.

  Zadanie to można przedstawić w postaci trójfazowego cyklu:

  planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling finansowy

  Charakterystyka

  Controlling finansowy jest częścią controllingu przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do wypełniania zobowiązań płatniczych w każdym czasie.

  Zadanie to można przedstawić w postaci trójfazowego cyklu:

  planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda

  Charakterystyka

  Rozróżnienia określeń metody i techniki dokonał min. Z. Martyniak [1]. Autor wyjaśnił pojęcie metody jako systematyczny sposób postępowania, a więc skład i układ jego stadiów. Zdaniem Z. Martyniaka metoda charakteryzująca się wysokim stopniem uszczegółowienia staje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki i trendy w globalnym otoczeniu marketingowym

  •Znaczne przyspieszenie transportu międzynarodowego, komunikacji oraz transakcji finansowych, prowadzące do gwałtownego wzrostu handlu światowego i inwestycji,

  •Stopniowy spadek dominacji USA i Europy, wzrost znaczenia Japonii a obecnie innych krajów Azjatyckich (Indie, Chiny),

  •Narastająca liczba barier...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki skutecznej dyskryminacji cenowej

  •Rynek musi się dać posegmentować,

  •Różne elementy musza wykazywać popyt o różnej intensywności

  •Klienci znajdujący się w niższym segmencie nie mogą być zdolni do odsprzedawania produktów i usług klientom z segmentu górnego,

  •Konkurencja nie może zagrażać pozycji firmy w górnym segmencie,

  •Koszt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /kevin Dodano /01.04.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt

Do góry