Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Typ operacji pieniężnych

   

   

  * wydatki bieżące ® wydatki bieżące w formie świadczeń rzeczy i usług, odsetki, subwencje, świadczenia zabezpieczenia społecznego, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.

  * wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.

  2) Z kolei zgodnie z kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

   

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut. operuje trzema kryteriami:

  1) W/g - kryterium ekonomicznego ma miejsce podział na dwie części:

  Sektor gospodarki;

  państwo ® administracja centralna

  przedsiębiorstwa ® przedsiębiorstwa publiczne, prywatne spółki kapitałowe, pozostałe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele klasyfikacji budżetowej

   

  1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

  2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System budżetowy

   

  System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.

  Budżet państwa - używamy w 4 znaczeniach:

  1.) Budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym zestawieniem dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branding

  Charakterystyka

  Branding (ang.)- technika marketingowa, polegająca na kształtowaniu marki w świadomości nabywców, ukazaniu jej wizerunku w pozytywnym świetle oraz wszelkie działania służące wzbudzeniu wśród nabywców skojarzeń marki z danym produktem.

  Budowanie marki stanowi istotny element w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa komisu

  Charakterystyka

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się, za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. (KC art. 765)

  Stronami umowy są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki niebezpieczne

  Charakterystyka

  Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu).

  Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby.

  Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki niebezpieczne

  Charakterystyka

  Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu).

  Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby.

  Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady terminowe

  Charakterystyka

  Wkłady terminowe (Lokaty terminowe) są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty (deponent) za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy zarówno od oprocentowania danej lokaty, jak i od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces audytu wewnętrznego

  Cele procesu

  (cele te wynikają z rozważenia priorytetów zarządzania, wymagań systemu zarządzania, wymagań klienta, ryzyka dla organizacji)

  Cele główne:

  Ocena zdolności jakościowej procesu zarządzania.<br/ 1.1 Ocena skuteczności środków zarządzania.<br/ 1.2 Ocena jakości wyrobu.<br/ 1.3...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /11 465

  praca w formacie txt

Do góry