Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zasady sporządzania bilansu

   

  1. Zasada jasności: polega na tym, aby poprzez właściwą klasyfikację pozycji bilansowych oraz odpowiednią ich szczegółowość umożliwić odbiorcom informacji jak największą czytelność bilansu. Konstrukcja bilansów w Polsce jest ustalona w załącznikach do ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r.

  2...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość finansowa a zarządcza.

   

  Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie (podmiocie gospodarczym), który dostarcza dane liczbowe do określenia jego kondycji finansowej. Rachunkowość finansową prowadzi się według standardowych wymagań, określanych z reguły przez przepisy prawne, sprawozdawczość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans

   

  Pierwszym teoretykiem, który sklasyfikował zdarzenia w 4 podstawowe grupy na przełomie XIX i XX w. Był J.F. Schar:

  1. operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów, jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza się o wartość operacji. Np. wpłata gotówki z kasy do banku lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki kapitałowe

   

  Spółki kapitałowe – akcyjna i z o.o. – stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans Majątkowy

   

  Bilans Majątkowy – finansowy obraz na dany dzień, moment czasu

  Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania – z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość

   

  Rachunkowość – to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych.

  Rachunkowość finansowa – ogniskuje się na specyficznych potrzebach zewnętrznych decydentów takich jak: akcjonariusze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość nominalna

   

  Wartość nominalna miara zabezpieczenia inwestorów-określając minimalną kwotę zobowiązania inwestora, Niektórzy inwestorzy kupują akcje bezpośrednio od firmy – (rejestruje ona wzrost gotówki i wzrost kapitału własnego (o wart. Nominalnej i agio), gdy w transakcji kupna akcji występują 2 lub więcej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną

   

  Jednostki prawne prowadzone przez osobę fizyczną – oddzielne jednostki z jednym właścicielem, zwykle małe firmy usługowe, lub handlowe; właściciel aktywnie zarządza bieżącymi spawami firmy Cechy + : brak podatków na poziomie spółki, negatywne: nieograniczona odpowiedzialność, trudność w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych

   

  Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych – wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja jednostkowa

   

  Amortyzacja jednostkowa – metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry