Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kto i w jaki sposób ustala wysokość podatków w Polsce ?

   

  Podatki ustalane są przez państwo (rząd) kontrolując znaczną część produkcji. Niemal wszystkim, co ma związek z systemem podatkowym, zajmuje się obecnie wiceminister Waldemar Manugiewicz. Kieruje trzema departamentami: Podatków Pośrednich (VAT, akcyza, podatek od gier, podatek importowy, od sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1.Czy podatki są potrzebne podatki?

   

  Czy podatki nie są konieczne, jak uważa większość ludzi? Czy nie trzeba płacić podatków, by cieszyć się

  takimi rzeczami, jak opieka medyczna, drogi, poczta, koleje, ochrona policyjna i tak dalej?

  Wyobraźmy sobie lokalnego kupca, który wypędza z miasta, pod groźbą użycia broni, całą swą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZEK PODATKOWY

   

  Prawodawca przyjmuje co do zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi. To rozwiązanie sprawia, że strony umowy mogą przesunąć w czasie moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli bowiem zawarta jest umowa sprzedaży to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /5 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK NALEŻNY

   

  Podatek należny powstaje przy sprzedaży towarów i usług oraz innych czynności opodatkowanych według stawki 7% i 22%. Można powiedzieć, że podatkiem należnym jest ten podatek , który ciąży na podatniku w sensie prawnym. Podstawą jego określenia jest prowadzona przez podatnika ewidencja sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport i import towarów - podatek VAT

   

  Przedmiotem opodatkowania VAT jest również eksport i import towarów. Z dniem 1 stycznia 1998 weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997 roku. Nowe przepisy celne wprowadzają wiele zmian w zasadach rozliczeń z tytułu cła, co wywiera bezpośredni wpływ na kwestie dotyczące eksportu i importu towarów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - Świadczenie usług

   

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest również odpłatne świadczenie usług. Usługami w rozumieniu ustawy są usługi wymienione w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a także roboty budowlano-montażąowe. Jeżeli jakaś usługa nie jest wymieniona w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a spełnia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

   

  W doktrynie prawa finansowego przyjmuje się, że przedmiotem podatku jest zjawisko, stan prawny lub faktyczny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Generalnie w podatku od towarów i usług przedmiotem opodatkowania są czynności, tj. zdarzenia (określające sytuacje prawne lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

   

  To podatek:

  Bezpośredni;

  Majątkowy;

  O charakterze osobistym (wiążą się z tym określone rozwiązania właściwe tylko dla tego podatku tzn. grupy podatkowe);

  Przy którym nie da się ustalić czasu, w którym on się zamyka.

  Ustawodawca obciąża tym podatkiem, co do zasady...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /16 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

   

  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

  (Dz.U.00.86.959).

  Do niedawna daniny te były uregulowane w jednym akcie prawnym – ustawie opłata skarbowa z 1989 r. Z ustawy tej wyjęto w 2000 r. czynności cywilnoprawne i objęto je nową daniną – podatkiem od czynności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /13 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawki karty podatkowej

   

  W przypadku karty podatnik, musi bez żadnej deklaracji odprowadzać co miesiąc kwotę zryczałtowanego podatku. Wysokość podatku zależy od stawki podatku zawartej w ustawie oraz do różnych warunków podatnika, uprawniających go do odliczeń oraz do podwyżek stawki zasadniczej. Wysokość stawki ustawowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 120

  praca w formacie txt

Do góry