Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

   

  Charakterystyczną cechą tego podatku było rozdzielenie podstawy opodatkowania na kilka części w zależności od źródła pochodzenia dochodu. Taka konstrukcja podatku umożliwia zróżnicowanie obciążeń w zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów. Jej wadą jest jednak duża złożo­ność, co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  podatek od środków transportowych

   

  podatek od środków transportowych – podatek ten uregulowała ustawa z 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. Podatkowi od środków transportowych podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy, motorowery, a także wyposażone w silniki jachty, promy i łodzie.1) Obowiązek podatkowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody prywatno-prawne

   

  Dochody prywatno-prawne osiąga gmina wykorzystując – jako właściciel – należące do niej mienie komunalne. Gmina jako właściciel może poszczególne składniki swego majątku wynająć, wydzierżawić, oddać w użytkowanie wieczyste, wnieść jako udział lub wkład do spółki lub spółdzielni, może...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody publiczno-prawne

   

  Dochody publiczno-prawne przypadają gminom lub innym związkom samorządu terytorialnego na podstawie stosunku prawnego o charakterze publicznym. Prawo do wykorzystania tych uzyskają gminy bezpośrednio z ustawy przydzielającej gminom określone podatki, udziały w podatkach, opłaty, dotacje, subwencje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja podatków

   

  Podatki przychodowe pobierane są od przychodów osiąganych przez rozmaite podmioty w wyniku prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Podatki te pobierane są na ogól w momencie osiągania przy- chodów i to nawet niezależnie od tego, jakie będą koszty osiągania przychodów. Podatki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /11 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy podatków

   

  Podatki stanowią równocześnie kategorię ekonomiczną i prawną. Rozu­mienie ekonomicznej istoty podatków podlegało w toku rozwoju historycznego zmianom stosownie do ogromnej zmienności i różnorodności teorii ekonomicznych. Prawna definicja podatków odznaczała się i nadal odznacza zdecydowanie większą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja alokacyjna

   

  Funkcja alokacyjna podatków wyraża się w oddziaływaniu za ich pomocą na zmiany w strukturze wytwarzanego produktu krajowego brutto. Podatki są instrumentami pośredniego oddziaływania na alokację czynników produkcji w sektorze prywatnym. Poprzez odpowiednie konstrukcje podatkowe państwo może wpływać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja fiskalna

   

  Funkcja fiskalna podatku wyraża się w dostarczaniu za pośrednic­twem podatku dochodów publicznych. Cel fiskalny stanowił w przeszłości i stanowi po dziś dzień jeden z podstawowych motywów pobierania podatków i w dużym stopniu przesądza o ich konstrukcji. Można nawet spotkać się z poglądami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

   

  Podatek ten uregulowany jest w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wbrew nazwie nie jest to forma opodatkowania zryczałtowanego, ale forma uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych, gdzie istotą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIOTY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

   

  Podmiotami podlegającymi opodatkowaniu wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są osoby fizyczne.

  Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Oznacza to, że jako osoba fizyczna może on być podmiotem praw i obowiązków, także w dziedzinie opodatkowania. Zdolność prawna osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 693

  praca w formacie txt

Do góry