Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  System zarządzania środowiskowego

  Charakterystyka

  System Zarządzanie Środowiskowego jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, zakładając skuteczne i efektywne rozwiązanie problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

  Geneza oraz rodzina norm środowiskowych

  W 1990 roku rząd Wielkiej Brytanii, jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania środowiskowego

  Charakterystyka

  System Zarządzanie Środowiskowego jest odpowiedzią na politykę ekologiczną państwa, zakładając skuteczne i efektywne rozwiązanie problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

  Geneza oraz rodzina norm środowiskowych

  W 1990 roku rząd Wielkiej Brytanii, jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria niekompletnych kontraktów

  Charakterystyka

  Teoria niekompletnych kontraktów stanowi wraz z problemem przedstawicielstwa (problemem agencji) podstawę kontraktowego podejścia w ramach teorii firmy zapoczątkowanego przez R. Coase

  (1937).

  Przedsiębiorstwo traktuje się jako zbiorowość (nexus), czy też sieć (network)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK ROLNY

   

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami, współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

  Przedmiot – fakt posiadania gospodarstwa rolnego (1ha)

  Podstawa – liczba hektarów przeliczeniowych gospodarstwa.

  Hektar...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA SKARBOWA

   

   

  Przedmiot:

  -podania, załączniki, zezwolenia, zażalenia, czynności urzędowe podejmowane na wniosek podatnika,

  -czynności cywilnoprawne (umowy),

  -orzeczenia sądów oraz ugody zawarte przed sądami,

  -dokumenty przewozowe, weksle, ustanowienie pełnomocnictwa,

  -inne.

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK LEŚNY

   

  Przedmiot – posiadanie lasu

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami lub w przypadku lasów publicznych – posiadaczami.

  Zwolnienia – drzewostan w wieku do 40 lat; rezerwaty przyrody i parki narodowe, lasy ochronne i lasy w rejestrze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA MIEJSCOWA

   

  Podmiot – wyłącznie osoby fizyczne przebywające czasowo w miejscowościach o szczególnych walorach klimatyczno-krajobrazowych, których wykaz określa wojewoda, na wniosek rady gminy, w porozumieniu z ministrem ochrony środowiska.

  Przedmiot – fakt przebywania w określonej miejscowości

  Stawka – kwotowa, za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA TARGOWA

   

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej.

  Przedmiot – sprzedaż na targowiskach (nie ważne czy targ prywatny czy inny).

  Podstawa – nie określa się – można przyjąć, że jest to podatek zryczałtowany.

  Stawka – kwotowa za jeden dzień korzystania z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

   

  Podatek lokalny stanowiący dochód gminy.

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

  -są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości,

  -są użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

  -dzierżawcy – na podstawie klauzuli w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

   

   

  Wyłączenia – skarb państwa, jednostki budżetowe

  Podmiot:

  -osoby prawne

  -jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej osiągające dochody, oprócz spółek nie mających osobowości prawnej,

  -podatkowe grupy kapitałowe (dwie lub więcej spółek z o.o. lub akcyjnych, które dla celów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt

Do góry