Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zespół wirtualny

  Charakterystyka

  Zestaw technik i narzędzi sprzyjających przede wszystkim wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy ukrytej (tacit knowledge). Zespoły wirtualne tworzy się dopasowując ludzi do zadań. Dopasowanie to odbywa się poprzez kojarzenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia pracowników z wymaganiami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego

  Charakterystyka

  W ujęciu cywilny|kodeksu cywilnego przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych. Ponadto, zależnie o treści umowy, bank może być zobowiązany do dokonywania rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tranzyt

  Definicja

  Tranzyt oznacza procedurę pozwalającą na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów niekrajowych, niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przywozowym i środkom polityki handlowej, z zastosowaniem:

  dokumentów określonych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /6 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczowe aktywa trwałe

  Charakterystyka

  Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) są to środki trwałe oddane do użytkowania, środki trwałe w budowie oraz zaliczki, które są przekazane na te środki trwałe.

  Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) a konkretnie wg MSR-16 rzeczowe aktywa trwałe to środki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek satelitarny turystyki

  Wprowadzenie

  Turystyka wpływa na wytwarzanie produktu krajowego brutto, tworzy nowe miejsca pracy i dochody kapitału. Tworzy ona dwukrotnie więcej miejsc pracy niż przeciętny sektor gospodarczy zgłaszając zapotrzebowanie na pracowników różnych dziedzin i zawodów oraz wykorzystuje nadwyżki siły roboczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe systemy innowacji

  Charakterystyka

  Narodowe systemy innowacji - zespół różnych instytucji które łącznie i indywidualnie biorą udział w rozwoju i dyfuzji nowych technologii oraz konstrukcję instytucjonalną w której rządy i stosowane przez nie formy polityki wspierają proces innowacji; innymi słowy NSI oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe systemy innowacji

  Charakterystyka

  Narodowe systemy innowacji - zespół różnych instytucji które łącznie i indywidualnie biorą udział w rozwoju i dyfuzji nowych technologii oraz konstrukcję instytucjonalną w której rządy i stosowane przez nie formy polityki wspierają proces innowacji; innymi słowy NSI oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETS

  REDIRECT Trybunał Sprawiedliwości

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /36

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje pakietowe

  Charakterystyka

  Poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego na giełdzie można jeszcze zawierać transakcje pakietowe, poza przebiegającą rutynowo sesją giełdową. Mogą one być zawierane wyłącznie w dniach sesji giełdowych, pod warunkiem, że obrót danym walorem nie jest zawieszony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNPV

  Charakterystyka

  MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt

Do góry