Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cechy informacji strategicznej

  Zakres bardzo szeroki, przekrojowy, obejmujący cały system zarządzania przedsiębiorstwem Stopień agregacji wysoki, informacje przedstawione w skondensowanej formie raportów, szerokie wykorzystanie wskaźników i formuł matematycznych. Horyzont czasu dotyczą przede wszystkim przyszłości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek obrotowy

  Definicja Podatek obrotowy jest podatkiem pośrednim, wymierzanym od wielkości sprzedaży. Jest on de facto podatkiem konsumpcyjnym, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca danego dobra lub usługi, zatem dla sprzedającego jest on nominalnie neutralny. Przerzucenie ciężaru na konsumenta skutkuje jednak...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek obrotowy

  Definicja Podatek obrotowy jest podatkiem pośrednim, wymierzanym od wielkości sprzedaży. Jest on de facto podatkiem konsumpcyjnym, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca danego dobra lub usługi, zatem dla sprzedającego jest on nominalnie neutralny. Przerzucenie ciężaru na konsumenta skutkuje jednak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje informacji

  Funkcje informacji

  Informacja może mieć wiele różnych funkcji w zależności od obszaru zastosowań. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem możemy wyróżnić następujące funkcje informacji (W. Flakiewicz 2002, s.18-19):

  funkcja informacyjna - występująca w formie potencjalnej lub użytecznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol naturalny

  Charakterystyka

  Monopol naturalny jest to sytuacja istniejąca na rynku dóbr i usług gdzie istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro lub usługę, a występowanie więcej niż jednego producenta byłoby utrudnione oraz ekonomicznie nieuzasadnione.

  Barierami wejścia na taki rynek są np.:

  ...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anioł biznesu

  Charakterystyka

  'Aniołowie biznesu to inwestorzy prywatni, którzy inwestują swój kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia na początkowych etapach ich powstania.

  Kapitał ten nie jest formą pożyczki, lecz wprowadzany jest do przedsiębiorstwa za pomocą wykupienia w nim udziałów. Przybiera więc formę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja

  Definicja

  Formalizacja to proces polegający na określeniu w formie pisemnej zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych elementów oraz organizacji jako całości, który prowadzi do wytworzenia wzorców zachowań i zależności oraz procedury działania. Formalizując strukturę tworzymy szereg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa koncesji

  Umowa koncesji Definicja

  Umowa koncesji - jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą (koncesjobiorcą) a firmą macierzystą (koncesjodawcą); koncesjobiorcą płaci koncesjodawcy za korzystanie ze znaków firmowych, produktów, receptur i biznesplanów.

  Charakterystyka

  Alternatywą dla tworzenia od zera...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apartheid

  Apartheid

  Apartheid był systemem politycznym, który określał relacje pomiędzy białymi a innymi rasami w Republice Południowej Afryki. Oficjalna polityka legitymizowała stratyfikację społeczną, w której ludzie czarni zajmowali pozycje najniższe, kolorowi pozycje pośrednie, a biali znajdowali się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apartheid

  Apartheid

  Apartheid był systemem politycznym, który określał relacje pomiędzy białymi a innymi rasami w Republice Południowej Afryki. Oficjalna polityka legitymizowała stratyfikację społeczną, w której ludzie czarni zajmowali pozycje najniższe, kolorowi pozycje pośrednie, a biali znajdowali się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 246

  praca w formacie txt

Do góry