Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ekonometria

  Charakterystyka

  Ekonometria to dziedzina nauk społecznych zajmująca się zastosowaniem statystyki matematycznej do modelowania i prognozowania zjawisk i relacji gospodarczych.

  W pierwszym wydaniu magazynu Econometrica, organizacja The Econometric Society wskazała, że:

  <blockquote

  jej głównym...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 6

  Określ czy wymienione poniżej dobra są dobrami substytucyjnymi, komple­mentarnymi czy niezależnymi:

  1. krawat i koszula..................k..........................................................

  2. wełna i bawełna..........s..................................................................

  3. książka...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 5

  Które z poniższych stwierdzeń dotyczą mikroekonomii, a które makroekonomii?

  a) Na początku lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach zachodnich, nastąpił gwałtowny wzrost stopy bezrobocia.

  b) Wyższe opodatkowanie wyrobów ty­toniowych ograniczy palenie.

  c) Na początku...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie

  Charakterystyka

  Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Jest to określone zachowanie się, do którego jest zobowiązany dłużnik, a którego może domagać się od dłużnika wierzyciel. Świadczenie jest więc takim zachowanie dłużnika, którego celem jest wypełnienie ciążącego na nim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie

  Charakterystyka

  Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Jest to określone zachowanie się, do którego jest zobowiązany dłużnik, a którego może domagać się od dłużnika wierzyciel. Świadczenie jest więc takim zachowanie dłużnika, którego celem jest wypełnienie ciążącego na nim...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

   

  Giełda jest to miejsce, w którym handluje się papierami wartościowymi, takimi jak akcje i obligacje.

  bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, które łączy się z niematerialną postacią papierów wartościowych. Akcje i obligacje są przedmiotem transakcji na Giełdzie nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /11 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

  Charakterystyka

  Dysonans poznawczy ( congnitive dissonanse) - teoria powstała pod koniec lat 50 tych XX wieku a jej twórcą był Leono Festinger(Griffin R.2002. str. 365).

  Z definicji oznacza wszelkie postrzegane przez daną jednostkę niezgodności pomiędzy jej postawami lub między postawą a zachowaniem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 2

  Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje postać: Qd=1925-5P, funkcja podaży: QS=1540+20P.

  Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.

  Qd=Qs 1925-5P=1540+20P 2080-5P=1540+20P 540=25P Pe=15,4 –cena...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie poziomu odpadów

  Charakterystyka

  Monitoring - oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji szkodliwych, przeprowadzane przez z góry określony czas. Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań naprawczych w przypadku szkodliwego wpływu na życie czy stan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa

  UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA (TU) – Suma zadowolenia wynikająca z dotychczasowej konsumpcji danego dobra.

  UŻYTECZNOŚĆ KRAŃCOWA (MU) – jest to przyrost satysfakcji (zadowolenia) uzyskany ze spożycia kolejnej jednostki danego dobra.

  Znajomość zależności między użytecznością całkowitą a użytecznością...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt

Do góry