Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

   

  Kluczem do zarządzania ryzykiem jest uświadomienie sobie występowania ryzyka, poznanie jego typów, oraz ustalenie zależności pomiędzy wymienionymi typami ryzyka (ponieważ grupy ryzyka nie wykluczają się wzajemnie i zazwyczaj występują łącznie ).

   

  W zarządzaniu ryzykiem można wyróżnić cztery...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje ryzyka bankowego

   

  Ryzyko –to prawdopodobieństwo poniesienia straty związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe występuje, gdy zrealizowana stopa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowelizacja norm ISO 9000

  Idea nowelizacji

  Ciągły postęp nauki i techniki powoduje, że normy opracowywane przez jednostki normalizacyjne dezaktualizują się lub zaczynają odstawać od wymagań praktyki. Mimo, iż standardy wprowadzają ład i porządek w gospodarce, nie powinny stanowić ograniczeń dla jej rozwoju. Każda organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /11 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowelizacja norm ISO 9000

  Idea nowelizacji

  Ciągły postęp nauki i techniki powoduje, że normy opracowywane przez jednostki normalizacyjne dezaktualizują się lub zaczynają odstawać od wymagań praktyki. Mimo, iż standardy wprowadzają ład i porządek w gospodarce, nie powinny stanowić ograniczeń dla jej rozwoju. Każda organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /11 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel inflacyjny

  Charakterystyka

  Cel inflacyjny - Poziom, wokół którego bank centralny zobowiązuje się stabilizować inflację.

  Cel inflacyjny banku centralnego- Banki centralne przyjmowały w ostatnich dziesięcioleciach wiele różnych podejść do polityki pieniężnej. Gama stosowanych rozwiązań sięga od podejść...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel inflacyjny

  Charakterystyka

  Cel inflacyjny - Poziom, wokół którego bank centralny zobowiązuje się stabilizować inflację.

  Cel inflacyjny banku centralnego- Banki centralne przyjmowały w ostatnich dziesięcioleciach wiele różnych podejść do polityki pieniężnej. Gama stosowanych rozwiązań sięga od podejść...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność prawna

  Definicja

  Czynność prawna można zdefiniować jako stan faktyczny, w którego skład wchodzi, co najmniej jedno oświadczenie woli zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wyrażone w oświadczeniu woli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza opłacalności eksportu

  Charakterystyka

  Opłacalność eksportu zależy od:

  kształtowania się realnego kursu walutowego: Im niższy realny kurs walutowy, tym eksport staje się bardziej opłacalny. Dla eksportera oznacza to większy zysk bez konieczności podnoszenia ceny dóbr. kosztów wytwarzania produktów:Z teorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza opłacalności eksportu

  Charakterystyka

  Opłacalność eksportu zależy od:

  kształtowania się realnego kursu walutowego: Im niższy realny kurs walutowy, tym eksport staje się bardziej opłacalny. Dla eksportera oznacza to większy zysk bez konieczności podnoszenia ceny dóbr. kosztów wytwarzania produktów:Z teorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula wykonalności

  Charakterystyka

  Klauzula wykonalności uregulowana jest w Części trzeciej - Postępowanie egzekucyjne, Tytule pierwszym - Przepisy ogólne, Dziale II - Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności, tj. w art. 776-795 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /8 364

  praca w formacie txt

Do góry