Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

   

  Zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów

  Wówczas może się okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty.

  Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym

  Ryzyko udzielania każdego pojedynczego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

   

  BANKI CENTRALNE

  Powstałe na bazie banków emisyjnych

  B.c. to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje : banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej.

  Z jednej strony jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wew. kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu bankowego

   

   

  stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia

  zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami

  zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA BANKU

   

  UDZIAŁ W KREACJI PIENIĄDZA

  Banki komercyjne mogą w ograniczonym stopniu tworzyć pieniądz bankowy ponad pozostawione mu sumy wkładów za pomocą kreacji dodatkowych kredytów.

  Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja banków spółdzielczych

   

  W ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej kontynuowane będą (choć ich dynamika zapewne nieco osłabnie) działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków.

  Przewiduje się , że w latach 2001- 2002 liczba banków spółdzielczych zmniejszy się jeszcze o około 100. Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja banków w formie spółek akcyjnych

   

  Ważnym zagadnieniem dla rozwoju systemu bankowego w Polsce jest jego dalsza konsolidacja, jak równie prywatyzacja największego polskiego banku detalicznego – PKO BP oraz BGŻ SA. Z uwagi na nie do końca przesądzony kształt mającej nastąpić prywatyzacji tych banków, jak równie brak decyzji co do udziału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM BANKOWY W POLSCE

   

  Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /18 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje polskiej bankowości

   

  Pierwsze formy bankowości w Polsce zaczęły pojawiać się w XV wieku. Pierwszy w Polsce był Bank Pobożny założony przez Piotra Skargę. Specjalizował się w udzielaniu nisko procentowych pożyczek pod zastaw nieruchomości.

  Rozwój banków nastąpił w Warszawie w XVIII w. Powstawały tam domy bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenia kredytu

   

  Warunkiem udzielenia przez bank kredytu jest przedstawienie przez klienta ubiegającego się o kredyt odpowiednich zabezpieczeń. Dobre lub też odpowiednie zabezpieczenie przesądzają o tym czy firma otrzyma kredyt czy nie. Banki żądają zabezpieczeń w wysokości co najmniej dwukrotność kapitału kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /31 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

   

  Prezes NBP, zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych. Wykonując te uprawnienia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt

Do góry