Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Controlling

   

  Controlling oznacza w istocie ponadfunkcyjny instrument zarządzania, który urzeczywistnia wszystkie funkcje zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Głównym celem controllingu w banku jest sterowanie obiegiem informacji niezbędnej do zarządzania wynikami finansowymi.1 Contorlling...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór bankowy - funkcje i cele

   

   

  Bankowość jest jedną z dziedzin gospodarki rynkowej, występującą w warunkach istotnego zakresu wolności przepływu kapitału i świadczenia usług, która jest przedmiotem regulacyjnej działalności ze strony państwa (czy ekonomicznej roli państwa w gospodarce). Pojęcie regulacyjnej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /22 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia bankowości centralnej w Polsce

   

  Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /9 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

   

  Bank jest przedsiębiorstwem, więc jego głównym celem jest maksymalizacja zysku. Podporządkowuje mu całą swą działalność i dąży do pozyskiwania i utrzymywania klientów dostarczających najwyższe dochody, jednocześnie wnoszących ze sobą najmniejsze ryzyko.

  W strukturze przychodów z działalności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja banków

   

  Konsolidacja to jeden ze sposobów koncentrowania kapitału - i łączenia środków produkcji. Moda na nią przyszła wraz z rozwojem globalizacji. W systemie globalnym szanse zachowują najsilniejsi i najwięksi. Konsolidacja kapitałów bankowych jest obecnie zjawiskiem powszechnie występującym w świecie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /10 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja i reklama banku

   

  Przez promocję należy rozumieć wszelkie środki taktyczne i strategiczne mające na celu umocnienie na rynku pozycji przedsiębiorstwa (banku), oferowanych przez niego produktów i aktywizacji ich sprzedaży. Polityka promocji jako kolejny element strategii marketingu-mix jest uzupełnieniem polityki produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /13 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka lokalizacji banku

   

  olityka lokalizacji banku jest elementem jego strategii dystrybucji. Obejmuje ona zdefiniowanie zakresu terytorialnego działania banku, wybór konkretnego miejsca jego lokalizacji i ustalenia nakładów niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności.

  rozszerzenie działalności banku już...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /7 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota marketingu bankowego

   

  Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego a zwłaszcza wzrost liczby banków, rozwój konkurencji między nimi, upowszechnianie wiedzy o usługach bankowych oraz zmiany kulturowe, polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa spowodowały wzrost zainteresowania marketingiem w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /5 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List kredytowy

   

  List kredytowy będący dokumentem akredytywy banku, jest wystawiany na specjalnych i trudnych do podrobienia formularzach, a następnie wręczany beneficjentowi akredytywy, który przedstawia go osobiście w banku zagranicznym, aby otrzymać wypłatę. Akredytywy pieniężna, zlecające wypłatę określonemu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa pieniężna

   

  >

  Akredytywy pieniężne występują w postaci listu kredytowego wręczanego przez bank beneficjentowi akredytywy lub jako zlecenie listowne albo teleksowe banku wystawiającego akredytywę do banku wypłacającego.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry