Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WEKSEL

   

  WEKSEL – jest to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Jako papier wartościowy jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank centralny Polski

   

  Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /12 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank Hipoteczny

   

  Bank Hipoteczny funkcjonując jako bank specjalistyczny, realizuje wyłącznie czynności dozwolone na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Podstawową czynnością Banku jest udzielanie kredytów hipotecznych, refinansowanych przede wszystkim ze środków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /4 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank uniwersalny

   

  Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów i pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi depozytariuszom.

  Zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż telefoniczna

   

  Sprzedaż telefoniczna- usługi bankowe wykonywane dzięki telefonowi bezpośrednio w domu klienta mogą obejmować:

  uzyskanie informacji o bieżącym stanie salda rachunku bieżącego czy też salda rachunków kart płatniczych

  dostęp do informacji o różnych usługach banku oraz o kursach walut...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank a marketing

   

  Marketing jako swoista filozofia podejścia do rynku pojawił się w określonej fazie rozwoju gospodarki, tj. wówczas, gdy powstały możliwości nie tylko realizacji bieżącego popytu, lecz jednocześnie nadwyżki zasobów zdolne do zaspokojenia potrzeb do tej pory nie ujawnionych na rynku. Podmioty rynku, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /5 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

   

  Bankowość elektroniczna jest formą usług oferowanych przez niektóre banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /10 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość Internetowa

   

  Rozwój bankowości elektronicznej, podobnie jak Internetu nastąpił w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku i jest obecnie w tym kraju jedną z najbardziej rozwiniętych gałęzi usług finansowych dostępnych w sieci WWW.W końcu 2000 r. w USA funkcjonowało 27 banków wyłącznie internetowych, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /11 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty controllingu i ich użytkownicy

   

  Controlling jest ponadfunkcyjnym systemem zarządzania działającym na potrzeby kadry kierowniczej. Jego zdaniem jest ocena banku w skali makro i mikro. Działalność controllingu polega na oprocentowaniu sprawozdań, które dotyczą oceny sytuacji bieżącej , średni i długoterminowej w porównaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota controllingu bankowego

   

  Controlling jest systemem wspierającym kadrę kierowniczą w zarządzaniu. Początkowo był wykorzystywany w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, a dopiero w latach siedemdziesiątych znalazł zastosowanie w bankach komercyjnych. Narzędzia wypracowane przez controlling pozwalają na kompleksową...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt

Do góry