Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia

  Zmiany w towarach prowadzące do obniżania ich jakości mogą być różne i w różny sposób można je systematyzować, np. według rodzajów towarów, w których występują według miejsc, które stwarzają możliwości ich wystąpienia, według czynników je wywołujących, według rodzajów procesów, które są...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki biotyczne

  Dużym zagrożeniem dla wielu towarów są organizmy żywe, a szczególnie drobnoustroje, owady i gryzonie.

  Działanie drobnoustrojów przejawia się w postaci zmian zachodzących w towarach wskutek rozwoju w nich bakterii, pleśni i drożdży. Większość drobnoustrojów rozwija się najlepiej w temperaturze...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Zabiegi i zaniedbania pielęgnacyjne

  Poprzez zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne, kontrolę warunków magazynowania, dobre opakowanie i odpowiedni transport można zapobiec wielu niekorżystnym zmianom w towarach. Zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne to przede wszystkim ochrona towarów przed narażeniami mechanicznymi i atmosferycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Proces podtrzymywania jakości

  Towar ukształtowany w procesie produkcji reprezentuje określony poziom jakościowy. Poziom ten, umownie nazywany jakością brzegową, ma istotne znaczenie z punktu widzenia odbioru jakościowego w handlu, jako czynności otwierającej sferę poprodukcyjną.

  W sferze produkcji jakość rośnie aż do momentu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rozwój logistyki cywilnej

  Dawniej pojęcie logistyka kojarzyło się przede wszystkim z wojskowością. Obecnie, a zwłaszcza od lat siedemdziesiątych, obserwuje się dynamiczny rozwój logistyki cywilnej. W przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych i innych, w wielu korporacjach i instytucjach rozbudowuje się służby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /13 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena i kontrola jakości towarów

  Oceny i kontroli jakości towarów można dokonać na dwa sposoby - jako kontrolę stuprocentową lub kontrolę wyrywkową.

  Wyroby bardziej złożone, w których nie zautomatyzowane czynności konfekcjonowania lub montażu z wielu elementów mogą powodować różne usterki, a także znaczne zróżnicowanie cech...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zapewnienia jakości funkcjonujący w Polsce

  Unia Europejska stara się, poprzez stworzenie odpowiednich regulacji prawnych i mechanizmów rynkowych, zapewnić wysoką jakość oraz konkurencyjność towarów i usług zarówno na rynku europejskim, jak i poza nim. Interwencjonizm państwowy w tej dziedzinie jest konieczny.

  Dlatego też Polska również...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów jakości

  Certyfikacja systemów zapewnienia jakości jest obecnie rozpowszechniona zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W Polsce oparta jest na Polskich Normach serii PN-ISO 9000. Centrum dokonuje certyfikacji systemów zapewnienia jakości na podstawie obowiązujących przepisów, wdrożonych zasad i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja wyrobów

  Certyfikację wyrobów prowadzą akredytowane przez centrum niezależne jednostki certyfikujące, opierając się na normach EN serii 45000. Certyfikacja dokonywana jest zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym.

  Certyfikacja obowiązkowa obejmuje certyfikację na zastrzeżony przez centrum znak...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność międzynarodowa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

  Zadania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji wynikają zarówno z podpisanego w dniu 16 XII 1991 r. w Brukseli układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami z drugiej strony, jak również z dyrektyw, rozporządzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt

Do góry