Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Operacje gotówkowe

   

  Operacje gotówkowe polegają na:

  wpłatach gotówki

  wypłatach gotówki

  Wpłaty gotówkowe mogą mieć formę

  wpłat gotówki do kas dziennych na podstawie bankowego dowodu wpłaty

  wpłat gotówki do tzw. “kas wieczorowych” otwieranych po godzinach pracy banku

  wpłat gotówki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki komercyjne

   

  Banki komercyjne to instytucje bankowe które

  Działają z nastawieniem na zysk

  obsługują ludność i przedsiębiorstwa świadcząc usługi (udzielając kredytu lub przechowując depozyty.

  Kryterium podziału banków komercyjnych.

  Własności (pochodzenie kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

   

  Rynek kapitałowy występuje tutaj podaż kapitału długoterminowego. Umożliwia emitentowi pap. wartościowych uzyskanie przez emitenta środków na planowaną przez niego działalność gospodarczą nabywcy natomiast stwarza możliwość zyskownej lokaty posiadanego kapitału.

  Rynek pieniężny jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

   

  Polityka otwartego rynku polega na tym, że bank centralny jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Są to przede wszystkim weksle skarbowe. Bank centralny zakupuje te papiery wartościowe według stopy zakupu (odebranie), a sprzedaje według...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fukncje banków centralnych

   

  Bank centralny jest to bank państwowy, który spełnia równocześnie funkcje:

  Centralny bank - dzięki temu, że dokonuje emisji pieniądza -jest zawsze wypłacalny. Jeżeli poniesie straty, to i tak będzie mógł w pełni zaspokoić roszczenia posiadaczy wkładów. Wkłady w banku emisyjnym są zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PIENIĄDZ?

   

  Jedna z definicji pieniądza, której autorem jest Schmölders brzmi następująco:

  Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności przy czym jego obszar ważności jest ograniczony kręgiem wspólnoty płatniczej.

  Pieniądz występuje w gospodarce po pierwsze w postaci zasobu, po drugie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty prawa finansowego

   

  Podmiot prawa finansowego to osoba lub jednostka organizacyjna objęta uprawnieniami oraz obowiązkami finansowo-prawnymi. W procesie publicznej działalności finansowej występują na ogół dwie grupy podmiotów - czynne i bierne.

  Grupa pierwsza obejmuje organy państwowe oraz organy samorządu terytorialnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat przepływów finansowych : RACHUNKI SEKTOROWE

   

  Schemat przepływów finansowych jest wysoce zagregowany, obejmuje sześć sektorów:

  I sektor - przedsiębiorstw, do których należą podmioty dążące do maksymalizacji zysku, wytwarzają dobra prywatne z siły roboczej sektora gospodarstw domowych, korzystają na zasadach odpłatności. Na rynku sektora...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse ubezpieczeń

   

  Finanse ubezpieczeń obejmują gromadzenie oraz podział zasobów pieniężnych przez instytucje ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem zakładów ubezpieczeń społecznych, które z uwagi na niezarobkowy charakter działalności są zaliczane do sektora publicznego. Firmy ubezpieczeniowe gromadzą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI KREDYTOWYCH

   

  Przychody i wydatki kredytowe (III grupa strumieni wyodrębnionych w oparciu o kryterium przedmiotowe obejmuje przychody i wydatki, które są związane z operacjami kredytowymi banków. Wszystkie pozostałe operacje pożyczkowe np. prywatne pożyczki pieniężne udzielane przez osoby fizyczne traktowane są jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt

Do góry