Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kierownik

  Charakterystyka

  Kierownik- (z angielskiego Manager) jest określany jako planista, organizator, przywódca, kontroler danej organizacji. Jest politykiem reprezentującym zespół, trenerem motywujacym i pomagającym zespołowi rozwinąć skrzydła, strategiem oraz administratorem umożliwiającym zespołowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego i po co badamy zysk ?

   

  Często proces produkcyjny prowadzony przez przedsiębiorstwa prowadzony jest przez wiele okresów.

  Nakłady ponoszone w okresie t spłacają się po pełnym przepływie usług w późniejszym czasie. Na przykład, budynek fabryczny wzniesiony przez firmę może trwać przez 50 albo 100 lat. W takim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt financial futures

   

  Kontrakt financial futures – jest to uzgodnienie dotyczące dostarczenia w określonym czasie, po określonej cenie pewnej ilości instrumentu finansowego, którego dotyczy kontrakt. Kontrakt obowiązuje dwie strony. Jedną stroną jest nabywca a drugą wystawiający kontrakt. Stosuje się tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

   

  Podstawowymi charakterystykami większości obligacji są:

  1. Wartość nominalna obligacji- jest to wartość określona w dokumencie, który potwierdza wyemitowanie obligacji. Jest to jednocześnie wartość, którą emitent zobowiązuje się wypłacić po upływie terminu określonego w obligacji

  2. Wartość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rynku kapitałowego

   

  alokacja kapitału - czyli finansowy przedsięwzięć gospodarczych różnych podmiotów, może być prowadzona w gospodarce na kilka sposobów. Przez sektor bankowy, inwestycje bezpośrednie, za pośrednictwem rynku papierów wartościowych i dokonywanych na nim inwestycji portfelowych.

  2. mobilizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenie

   

  Stowarzyszenie dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana w Konstytucji RP. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną; swoją działalność opiera na pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Non profit

   

  Non profit rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej dla osiągania innych celów niż rozwój, którego warunkiem istnienia jest osiąganie zysku. Realizowana w organizacjach typu non profit (fundacje wyznaniowe, charytatywne, społeczne itp.).

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skąd wziął się wolontariat?

   

  Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może już człowiek jaskiniowy maczał w tym paluszki. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy innych. Osoby działające...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje forfaitingowe

   

  Transakcje forfaitingowe stanowią szczególną formę nabycia wierzytelności przez Bank. Polegają na nabyciu przez Bank należności terminowych powstałych w rezultacie eksportu towarów i usług z wyłączeniem prawa regresu wobec odstępującego wierzytelność. Oznacza to, że nawet jeśli przejęte przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ

   

  Od pozytywnego rozpatrzenia przez Ministra Gospodarki prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wniesienia odpowiedniej opłaty uzależnione jest wydanie pozwolenia na przewóz lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga np. uzyskania koncesji. Wymóg uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz z polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt

Do góry