Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszt wytworzenia produktu

  Charakterystyka

  <pZgodnie z ustawą o rachunkowości art. 28 ust. 3 "Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /9 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania projektem

  3. Cele procesu

  3 cele istnienia procesu:

  Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi normami prawnymi Terminowa realizacja projektu Realizacja projektu nieprzekraczająca założonych wcześniej ram finansowych

  3 cele doskonalenia procesu:

  1.Skrócenia czasu wykonania jednego z etapów projektu poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /14 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności SMS-owe

  Charakterystyka

  Premium SMS Premium SMS to usługa mikropłatności oferowana przez wszystkich działających w Polsce i na świecie operatorów sieci komórkowych. Głównym zastosowaniem mikropłatności SMS jest udostępnienie klientowi płatnych usług w postaci gier Java, dzwonków i tapet, które można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności SMS-owe

  Charakterystyka

  Premium SMS Premium SMS to usługa mikropłatności oferowana przez wszystkich działających w Polsce i na świecie operatorów sieci komórkowych. Głównym zastosowaniem mikropłatności SMS jest udostępnienie klientowi płatnych usług w postaci gier Java, dzwonków i tapet, które można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko transakcyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko transakcyjne, zwane inaczej kontraktowym, urzeczywistnia się w następstwie niedotrzymania zobowiązań umownych przez uczestników transakcji , oraz w wyniku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych , mających dla nich charakter siły wyższej. Podstawowe ryzyka transakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko transakcyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko transakcyjne, zwane inaczej kontraktowym, urzeczywistnia się w następstwie niedotrzymania zobowiązań umownych przez uczestników transakcji , oraz w wyniku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych , mających dla nich charakter siły wyższej. Podstawowe ryzyka transakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia - dokument potwierdzający powstanie prawnego stosunku ubezpieczenia zapewniającego ochronę ubezpieczeniową jakimkolwiek jednostkom bez względu na ich osobowość prawną. Ubezpieczenie jest instrumentem, którego zadaniem jest łagodzenie lub likwidowanie skutków zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia - dokument potwierdzający powstanie prawnego stosunku ubezpieczenia zapewniającego ochronę ubezpieczeniową jakimkolwiek jednostkom bez względu na ich osobowość prawną. Ubezpieczenie jest instrumentem, którego zadaniem jest łagodzenie lub likwidowanie skutków zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia - dokument potwierdzający powstanie prawnego stosunku ubezpieczenia zapewniającego ochronę ubezpieczeniową jakimkolwiek jednostkom bez względu na ich osobowość prawną. Ubezpieczenie jest instrumentem, którego zadaniem jest łagodzenie lub likwidowanie skutków zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorcza teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Autorem przedsiębiorczej teorii przedsiębiorstwa jest F. Knight, którą przedstawił w 1921 roku w pracy pod tytułem "Risk, Uncertainty and Profit". Przedsiębiorstwo jest traktowane jako instytucja, która powinna mieć pomysł (czyli osąd) jak w warunkach niepewności wykorzystywać swoje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt

Do góry