Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pożyczki publiczne

   

  Kiedy dochody są niższe niż wydatki, w budżecie powstaje deficyt publiczny, wymagający finansowania długiem publicznym. Państwo w tym celu może emitować własne papiery wartościowe (obligacje, weksle skarbowe) lub może zaciągnąć kredyt w banku.

  Papiery wartościowe mogą być sprzedawane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomiczne

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /5 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny powstawania długów publicznych

   

  Kiedy powstaje dług publiczny ? Wtedy, gdy strumień dochodów jest innych rozmiarów niż strumień wydatków. W wyniku porównania powyższych czynników zauważymy, iż powstaje bądź nadwyżka bądź deficyt budżetowy. Nas interesuje zjawisko deficytu. Mówiąc krótko kiedy deficyt budżetowy jest większy niż...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje długu publicznego

   

  Kiedy władze publiczne planują wydatki a nie chcą przez to zwiększać podatków nie mając jednocześnie możliwości zrobienia cięć w wydatkach bo większość z nich to wydatki konieczne władze zmuszone są do zaciągnięcia pożyczek publicznych, których skutkiem jest dług publiczny.

  „Poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Laffera

   

   

  Dopóki wzrost stopy podatkowej wiąże się ze wzrostem produktu społecznego (państwo ma więcej pieniędzy na zapewnienie odpowiednich warunków do gospodarowania), przychody budżetowe rosną proporcjonalnie do obciążeń podatkowych. Po przekroczeniu przez stopę podatkową pewnego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług publiczny

   

  Dług publiczny- jest zaciągany na pokrycie deficytu budżetowego poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych, poprzez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, poprzez emisję obligacji i bonów skarbowych w celu zebrania nadwyżki finansowej z rynku, nie regulowanie zobowiązań podmiotów sektora...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy

   

  Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami.

   

  Rodzaje deficytu budżetowego:

  - rzeczywisty – to taki, jaki faktycznie wynika z porównania dochodów bieżących i ,

  wydatków bieżących;

  strukturalny – występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty adiacenckie

   

  Występują dwa rodzaje opłat adiacenckich. Po pierwsze opłaty adiacenckie wnoszą osoby otrzymujące działki budowlane w wyniku odpowiedniego postępowania prowadzonego przez gminę związanego ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wartość tych działek musi być wyższa od wartości poprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /3 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienie z wolnej ręki

   

  Zamówienie z wolnej ręki jest trybem, który stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, np. drobne zakupy (do 3 tyś euro).

  Zamówienie w tym trybie przekracza­jące równowartość 20 tyś. euro wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   

  Celem, którym kieruje się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja

   

  Subwencja - bezzwrotna pomoc finansową, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności.

  Zazwyczaj w obrębie systemu budże­towego występują dotacje ogólne lub celowe. Dotacje ogólne mają charakter wyrównawczy: służą finansowaniu niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /6 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfa celna i inne środki taryfowe

   

  Wysokość należnego cła jest iloczynem stawki celnej i wartości (ilości) przewożonego przez granicę celną towaru. Taryfa celna to na ogól usystematyzowane wyszczególnie­nie towarów (nomenklatura), podstaw wymiaru cła i stawek celnych. Pod­stawowymi składnikami taryfy celnej są nomenklatura towarowa i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /5 392

  praca w formacie txt

Do góry