Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cash flow

   

  Pierwszym istotnym elementem kontroli kondycji finansowej firmy jest sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych - cash flow. Jest ono integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek sporządzania cash flow mają jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady OUTSOURCINGU

   

  Outsourcing ma licznych zwolenników w Stanach Zjednoczonych. Także w Europie i Japonii wiele przedsiębiorstw ogranicza produkcję części we własnych zakładach i korzysta z usług kooperantów. Głównym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest obniżka kosztów. Ponadto outsourcing umożliwia płynne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OUTSOURCING W POLSCE

   

  Outsourcing w Polsce stawia pierwsze kroki, istnieje jednak już kilka modelowych przykładów firm współpracujących na tej zasadzie. Jednym z nich jest Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o..

  Głównym celem działalności tej firmy jest pełnienie funkcji agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OUTSOURCING USŁUG INFORMATYCZNYCH

   

  Outsourcing jest przerzuceniem części zadań na firmy zewnętrzne. Można go z powodzeniem wykorzystać również w usługach informatycznych.

   

  Od początku lat 90. wśród większych przedsiębiorstw istnieje tendencja do korzystania z outsourcingu w zakresie informatyki. Coraz większa liczba firm...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OUTSOURCING USŁUG

   

   

  oncepcja outsourcingu zakłada również tworzenie nowego modelu w zakresie usług. Otóż uważa się, że można zrezygnować z usług, które nie mają istotnego znaczenia dla firmy i mogą być świadczone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.

  Najczęściej wymienia się tu takie usługi jak: ochrona...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje outsourcingu

   

  Można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje outsourcingu:

  outsourcing kontraktowy (zwany zewnętrznym)

  outsourcing kapitałowy (zwany wewnętrznym)

   

  Z outsourcingiem kontraktowym mamy do czynienia, gdy rezygnujemy z realizacji funkcji w przedsiębiorstwie i przekazujemy jej wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ogólne outsourcingu

   

   

  Wydzielenie funkcji ze struktury przedsiębiorstwa (outsourcing) może być rozważane tylko wówczas, gdy w otoczeniu przedsiębiorstwa istnieje, bądź może być stworzona, stabilna i konkurencyjna oferta usług ukierunkowanych na realizację wydzielonej funkcji. Musi być ono podporządkowane celom...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

   

  Outsourcing jest interesującą koncepcją zarządzania, która pojawiła się w latach osiemdziesiątych, ale tak naprawdę była już znana wcześniej. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z połączenia dwóch słów angielskich: outside – zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resource – zasoby , zapasy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy

   

  Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa. Opisuje on stan majątku w firmie oraz źródła jego finansowania, rozumiane jako zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa wobec jego właścicieli (akcjonariuszy, państwa) i kredytodawców. Jest to syntetyczne zestawienie obrazujące sytuację...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /4 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI VENTURE CAPITAL

   

  Dezinwestycja to naturalny element składowy procesu finansowania za pomocą Venture Capital.

  Fundusze Venture Capital finansują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, z zasady nie interesując się firmami o normalizujących się stopach zwrotu. Ograniczone czasowo zaangażowanie w przedsiębiorstwie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 845

  praca w formacie txt

Do góry