Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Magazyny i ich wyposażenie

  Magazynowanie to zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu zdeponowanych w nim towarów.

  Składowaniem określa się czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania stawiane opakowaniom

  W dyskusjach na temat opakowań i gospodarki opakowaniami ścierają się różne poglądy. Na szczególną uwagę zasługują w nich trzy aspekty, będące odzwierciedleniem postulatów wypływających od przedstawicieli marketingu, logistyki i ekologii. Obiektywnie na temat opakowań wypowiadają się...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /20 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie towarów

  W magazynowaniu towarów należy uwzględnić:

  -    rodzaj przechowywanych towarów i ich właściwości,

  -    ilość przechowywanych towarów,

  -    długość okresu przechowywania,

  -    niezbędne zabiegi pielęgnacyjne,

  -    utrzymywanie zalecanych optymalnych warunków przechowywania.

  Należy przestrzegać...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe tworzywa opakowaniowe

  Istotny jest podział opakowań ze względu na tworzywo, z którego je wykonano. Wyróżnia się zatem opakowania metalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, z papieru i tektury, tkaninowe, z tworzyw sztucznych i z materiałów kompleksowych. Z podziałem tym wiąże się też podział opakowań na twarde...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /9 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie produktów żywnościowych

  Produkty żywnościowe są na ogół nietrwałe. Do najmniej trwałych należą te produkty, które mąją cechy żywych organizmów, takie jak: warzywa, owoce, jaja, mięso. Do trwalszych zalicza się produkty, które utraciły w pewnym stopniu cechy żywych organizmów, lecz zachowały właściwości fizyczne i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy konstrukcyjne opakowań i nowe tendencje

  Tradycyjne formy konstrukcyjne używane w produkcji opakowań wytwarzanych ze stosowanych od dawna tworzyw opakowaniowych są powszechnie znane i nie wymagają omawiania.

  Niezależnie od stosowania wielu opakowań tradycyjnych, obserwuje się w ostatnim półwieczu dążenie do nowych rozwiązań w dziedzinie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe postulaty w logistyce towarów

  Zasady logistyki precyzowane są często w formie postulatów, które w języku niemieckim poprzedza zawsze słowo richtig, a w angielskim słowo right, co oznacza właściwy i stąd mowa o xR lub po spolszczeniu o xW. Początkowo wymieniano tu 4R, a potem 5R. Obecnie często wymienia się 6R, chociaż niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie logistyczne

  Logistykę charakteryzuje specyficzne, filozoficzne nastawienie do zarządzania przedsiębiorstwem, a wyrazem tego jest odmienne często od dotychczas powszechnie przyjętego myślenie logistyczne. Efektem tego myślenia jest wdrażanie specyficznych metod postępowania.

  Jako przykłady myślenia logistycznego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumencka akceptacja jakości

  Niezależnie od sformalizowanych metod badania i oceny jakości oraz od kontroli jakości prowadzonej przez przewidziane do tego organa i instytucje, bardzo duże znaczenie ma ocena i akceptacja jakości przez konsumentów, a więc przez podmioty, dla których towary są wytwarzane i przeznaczone.

  Przed...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /19 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuchy logistyczne

  Logistyka rozpatruje i organizuje cały proces fizycznego przetwarzania surowców i materiałów w wyroby gotowe i następnie ich dostawy do odbiorcy--użytkownika w postaci łańcuchów logistycznych, tj. powiązanych ze sobą poszczególnych ogniw, którymi są elementy tego procesu. Obecnie proces ten idzie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /10 217

  praca w formacie txt

Do góry