Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MSP w układzie regionalnym

   

  Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania rozwoju sektora MSP

   

  Na kondycję i rozwój małych i średnich firm oraz ich konkurencyjność ma wpływ wiele czynników i uwarunkowań makroekonomicznych oraz mikroekonomicznych:

  a) mikroekonomiczne:

  -wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo,

  -zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki rozwoju MSP w Polsce

   

  Przekształcenia ustrojowo-gospodarcze zapoczątkowane w 1989 r zaowocowały w liczne reformy systemowe, takie jak:

  swoboda gospodarczej działalności i zniesienie monopolu lub preferencji w dostępie do rynku przedsiębiorstw państwowych

  otwarcie gospodarki na świat

  konsekwentnie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów Kaizen

   

  W teorii japońskiego zarządzania najważniejszymi metodami są "zarządzanie przez jakość" (Total Quality Management) i ciągłe ulepszanie - czyli po japońsku "kaizen". Wiele konkretnych technik i chwytów menedżerskich, a także struktur organizacyjnych, ma wbudowane mechanizmy konsekwentnego ulepszania i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów celu

   

  Problem, jak podnieść jakość wyrobów, obniżając jednocześnie koszty ich wytwarzania pojawił się również na wysoko rozwiniętym rynku japońskim. Szukano tam skutecznych sposobów poprawy efektywności gospodarowania. Upraszczanie pracy i procesów, eliminacja zbędnych czynności, niepotrzebnych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów działań

   

  Koncepcja ta rozwinęła się na rynku amerykańskim. Została opracowana w celu umożliwienia kalkulowania realnych pełnych kosztów jednostkowych produktów. W związku z rosnącym udziałem kosztów pośrednich w kosztach całkowitych tradycyjny rachunek kosztów dostarczał zdeformowanych informacji, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów procesów

   

  Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej należy rozpatrywać w dwóch obszarach: rachunkowości zarządczej strategicznej i rachunkowości zarządczej operacyjnej.

  Jedną z nowoczesnych koncepcji, wywodzących się z gospodarki niemieckiej, jest "rachunek kosztów procesów". Głównym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest rachunek kosztów

   

  W literaturze możemy spotkać wiele określeń definiujących to pojęcie. Najczęściej rachunek kosztów określa się jako ogół czynności zmierzających do ustalenia w różnych przekrojach i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu, wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

   

  Inne nowoczesne narzędzia wspierające cash flow to instrumenty takie jak: forfaiting, zagregowany rachunek bankowy - pooling, karty kredytowe typu charge, instrumenty depozytowe.

  Jednostka posiadająca wolne środki pieniężne ma do wyboru dwie opcje: może je lokować na rynku pieniężnym i kapitałowym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja należności

   

  W zarządzaniu płynnością finansową firmy ogromne znaczenie mają sprawne i terminowe spłaty należności. Opóźnione płatności to problem wielu przedsiębiorców, dotyczy on nie tylko naszego rodzimego rynku. Średni okres spływu należności w Europie wynosi 39 dni.

  Problemem stają się należności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt

Do góry