Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Struktura kontraktu forward

   

  Kontrakt forward charakteryzują następujące cechy:

  Kwota i waluta kontrektu lub kredytu czy depozytu

  Data transakcji – data zawarcia kontraktu

  Termin ustalenia stopy rozliczenia – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontraktu. Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR lub innej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty forward

   

  Najprostszymi pod względem konstrukcji instrumentami pochodnymi są kontrakty forward. Odgrywają one coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty forward określa się mianem kontraktów terminowych.

  Transakcja terminowa prawie zawsze zawiera w sobie element spekulacji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady kontraktów futures

   

  Rynek kontraktów terminowych na warszawskiej giełdzie ma już trzy lata. Na

  początku handlowano wyłącznie kontraktami na indeks giełdowy WIG 20, a obroty na

  pierwszych sesjach sięgały kilku do kilkunastu sztuk kontraktów. Dziś w obrocie

  znajdują się kontrakty na WIG 20 i TECHWIG (po trzy serie na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontraktów futures

   

  Zróżnicowanie kontraktów terminowych ze względu na rodzaj instrumentów bazowych jest ogromne. Tylko w Stanach Zjednoczonych w obrocie znajduje się około stu rodzajów kontraktów. Można je sklasyfikować w kilku podstawowych grupach.

   

  1) Zboża i rośliny oleiste

   

  Kontrakty na zboża i rośliny oleiste...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty na GPW

   

  W Polsce kontrakty terminowe typu futures znajdują się w ofercie: dwóch giełd,

  tj. Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (WGPW) i Warszawskiej Giełdy

  Towarowej (WGT), a także pozagiełdowej Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) oraz

  międzybankowego rynku walutowego (forex). Wydawałoby się, że tak...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /8 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES

   

  Instrumenty pochodne zwane także derywatami są, jak sama nazwa wskazuje,

  instrumentami, których wartość pochodzi od wartości instrumentów podstawowych. W

  momencie zmiany wartości instrumentu podstawowego, np. indeksu, ceny akcji bądź

  kursu waluty zmienia się także wartość instrumentu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłacalność leasingu

   

  Rozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każdy może sobie pozwolić...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /9 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling

   

  Controlling w Polsce stosowany jest od początku 90-tych lat. Najlepiej rozwinięty controlling jest na gruncie niemieckim.

  Przyczyną powstania controllingu jest wzrost kosztów stałych.

   

  Koszty stałe to koszty gotowości wytwórczej, koszty powstawania i wykorzystywania zapasów.

   

  Fazy powstawania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring pełny (bez regresu)

   

  Faktoring pełny (bez regresu) zwany również właściwym, jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta z przejęciem przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest to odpowiedzialność del credere, której istotą jest to, iż z momentem zawarcia umowy faktoringowej pełne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Refaktoring

   

  Refaktoring jest to zbycie wierzytelności handlowej przez podmiot, który uprzednio sam ją skupił na podstawie umowy faktoringu.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /145

  praca w formacie txt

Do góry