Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Międzynarodowy system walutowy

   

  Międzynarodowy system walutowy - zespół układów, reguł, instytucji, zasad, zwyczajów, które określają warunki funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.

  Obecny system swoje podstawy ma w zasadach sformułowanych w 1944 roku w Bretton Woods.

  W latach 1870 - 1914 obowiązywał system...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewizy

   

  Dewizy - należności zagraniczne, które z uwagi na swą formę i płynność mogą służyć jako środki płatnicze w obrocie międzynarodowym. Jedną z form dewizy jest weksel. Jeśli chodzi o płynność, to wierzytelności powinny być uruchamialne aby móc posłużyć się nimi jako środkami...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt lombardowy

   

  Kredyt lombardowy – jest udzielany bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy pod zastaw papierów wartościowych, z tej formy kredytu banki komercyjne korzystają w celu przezwyciężenia krótkookresowych braków płynności albo operacji otwartego rynku są dla nich nieopłacalne.

  Papiery...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt redyskontowy

   

  Kredyt redyskontowy - jest związany z odsprzedawaniem weksli banku centralnemu przez banki komercyjne. Bank centralny nie posiada możliwości przymusu, co do sprzedawanych weksli, ale:

  ustala cenę transakcji, stopa redyskontowa, jest zawsze niższa od lombardowej

  ustala dla banku komercyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty faktoringu

  Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu, należy przeprowadzić dokładną kalkulację. Może się przecież okazać, że zysk z tytułu przyspieszonego otrzymania środków będzie mniejszy niż poniesione koszty związane z faktoringiem. Należy zwrócić uwagę, czy opłaty pobierane są przez faktora...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty faktoringu

   

  W umowie faktoringu mamy do czynienia z trzema podmiotami. Są to:

   

  faktorant - dostawca towarów bądź usług, uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu do­stawy lub usługi, czyli przysługuje mu wierzytelność w stosunku do dłużnika (odbiorcy towarów lub usług), którą to...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arthur Okun

  Arthur Okun

  Arthur Okun (1929-1980) amerykański ekonomista, przedstawiciel nurtu postkeynesizmu.

  Życiorys

  A_Okun.jpg

  Urodził w Jersey City w stanie New Jersey. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i dorastaniu. Studiował i doktoryzował się na Colombia Univeristy. Od 1952 roku wykładał na Yale...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring

   

  Faktoring - to forma krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych. Łączy

  w sobie następujące cechy:

  cesji wierzytelności (sprzedaży),

  umowy – zlecenia,

  dyskonta.

  Jest to usługa polegająca na nabywaniu wierzytelności dostawcy towarów bądź usług przez...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady kontraktów forward

   

  Niewątpliwie kontrakty terminowe forward stały się niezwykle ważnym instrumentem w strukturze nowoczesnego rynku inwestycyjnego. Jako jeden z najbardziej podstawowych rodzajów dostępnych na rynku kapitałowym instrumentów pochodnych, podobnie jak kontrakty futures, zwiększa on w znaczny sposób możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontraktów forward

   

  Warunki kontraktów forward wymagają czasami realizacji kontraktu z dostarczeniem przedmiotu kontraktu. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt

Do góry