Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wartość przyszła

   

  Wartość przyszła – FV (Future Value) wynika z zastosowanej reguły procentu składanego do aktualnie posiadanej kwoty pieniężnej. FV pokazuje nam wielkość przychodów na dany m moment w przyszłości.

  Na przyszłą wartość pieniądza składa się suma kapitału początkowego (pierwotnego) powiększona o...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza jako funkcja czasu

   

  W przypadku zarządzania finansami powszechni jest znane powiedzenie, że „czas to pieniądz”. Niezależnie od procesów inflacyjnych zmniejszających wartość pieniądza w czasie, złotówka uzyskana „jutro” nie jest równa złotówce uzyskanej „dzisiaj”, gdyż umiejętne zainwestowanie tej ostatniej – chociażby...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

   

  Składnikami kapitału obrotowego są:

  Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

  Należności – to kwoty należne przedsiębiorstwu od stron trzecich za dostawy zrealizowane na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i znaczenie menedżera finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Menedżerowi finansowemu powierzone są funkcje zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Menedżer odpowiada za prawidłowość i efektywność dokonywanych przez firmę operacji finansowych. W tym celu:

  organizuje i nadzoruje obieg informacji wewnętrznej, umożliwiającej kontrolę przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Do obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw zaliczamy:

  Kształtowanie wielkości i struktury majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie kierunków oraz form inwestowania w powiązaniu z realizowaną działalnością operacyjną;

  Kształtowani struktury kapitałowej poprzez określenie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty zarządzania finansami

   

  Są to szczegółowe techniki, które pozwalają dostarczyć właściwych informacji do zarządzania firmą. Jednym z głównych instrumentów jest rachunkowość, której zadanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych i na podstawie wyników liczbowych pozwolić uzyskać ocenę wyników finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania finansami

   

  Zarządzanie finansami nie może być widziane jako poszukiwanie i wybór środków finansujących działalność przedsiębiorstwa w istniejących warunkach rynkowych. Pełne określenie funkcji zarządzania finansami a ściślej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Zarządzanie finansami można zdefiniować jako planowanie i kontrolowanie finansów w celu osiągnięcia finansowych celów przedsiębiorstwa. Celem zarządzania finansami przedsiębiorstw jest maksymalizacja wartości rynkowej zgromadzonego w nim kapitału w długim czasie. Konieczne jest tu rozróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat organizacyjny

  Definicja

  Schemat organizacyjny jest to graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji lub struktury międzyorganizacyjnej w przypadku współdziałania ze sobą kilku organizacji. Schemat organizacyjny w szczególności obrazuje zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /4 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność rozwojowa firmy

  Charakterystyka

  Do charakteryzowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa służy szereg wskaźników, służącym do przeprowadzania analizy finansowej. Zasadniczo wyróżnia się cztery grupy tych mierników:

  wskaźniki rentowności (zyskowności), wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry