Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Środki zaradcze w przypadku OVERTRADINGU.

   

  Zwiększenie kapitału akcyjnego stanie się tylko źródłem dodatkowych zasobów bezpośrednio dostępnych przedsiębiorstwu, ale zwiększy jego zdolność kredytową. Jeżeli przedsiębiorstwo nie może pozyskać dodatkowego kapitału akcyjnego musi zadowolić się długoterminową pożyczką, w najlepszym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki OVERTRADINGU.

   

  Sytuacja overtradingu zawsze ma dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje.

  Poważne problemy z płynnością, pojawiają się w przedsiębiorstwie mającym kłopoty z wywiązywaniem się z bieżących zobowiązań finansowych: płace pracowników, płatności dla wierzycieli, opłacanie nakładów, podatków...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny OVERTRADINGU – przegrzania.

   

  Nadmierna ekspansja

  Początkowe niedoświadczenie

  Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego

   

  Nadmierna ekspansja jest zjawiskiem, z którego wywodzi się pojęcie OVERTRADING. Zjawisko to występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w takim stopniu, że posiadana...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /4 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieprawidłowa struktura kapitału.

   

  Zmiana zysku organizacyjnego lub stóp procentowych może mieć skutek niszczący. Podobny skutek może wywołać nieprawidłowa struktura kapitału, nie da się go dostrzec analizując normalne czynniki ryzyka finansowego.

  dług zbyt wysoki w stosunku do kapitału własnego skłania pożyczkodawców do...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Midiglianiego i Millera

   

  Teoria M. i M. powstała w 1958r. Autorzy podważali powszechnie uznawaną teorię, że „napędzana” długiem struktura kapitału zwiększa całkowitą wartość firmy przynosi zwiększone dochody akcjonariusza.

  M. i M. stwierdzili, że finansowanie z długu nie wpływa na wartość firmy. Teorię swoja oparli...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki warunkujące decyzje dotyczące struktury kapitału

   

  sprzedaż

  rentowność

  stopa procentowa

  analiza przepływu gotówki

  międzyfirmowe porównanie sektorowe

  postawy pożyczkodawców

  koszt kapitału

  postawy właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa a otoczenie

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła kapitału własnego

   

  wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp., tworzące kapitał podstawowy, noszący różne nazwy – w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa (np. kapitał założycielski, udziałowy, zakładowy, akcyjny),

  zyski pozostawione do dyspozycji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje preferencyjne.

   

  Akcje preferencyjne (uprzywilejowane) różnią się od akcji zwykłych tym, iż z ich posiadaniem związane są dodatkowe uprawnienia. W Polsce uprzywilejowanie akcji może dotyczyć wysokości wypłacanej na jedną akcje dywidendy, liczby głosów przypadających na jedną akcję na zgromadzeniu oraz prawa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza danych przez pożyczkodawcę

   

  Należy wiedzieć przedstawiając dane kredytodawcy, czego będzie on poszukiwał w rachunkach i zamierzeniach prezentowanych przez klienta wnioskującego o udzielenie pożyczki. Podstawowym celem analizy kredytowej jest dokonania oceny zdolności klienta do spłacenia odsetek i rat kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi związane z udzieleniem kredytu

   

  Udzielenie pożyczki, kredytu – kroki wstępne:

  Aby wystąpić o udzielenie pożyczki należy poznać kwotę oraz rodzaj potrzebnego finansowania. Małe przedsiębiorstwo chce uzyskać ile się da, a nie tyle ile jest mu potrzebne. Koniecznie trzeba przeanalizować preliminarze budżetowe, przepływy gotówkowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 142

  praca w formacie txt

Do góry