Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cele polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Cele polityki pieniężnej to oczekiwany stan do którego dąży bank centralny, stosując instrumenty polityki pieniężnej zgodnie z przyjętą strategią.

  Rodzaje celów banku centralnego Cel finalny (strategiczny) polityki pieniężnej

  Jest najważniejszym celem polityki pieniężnej banku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Definicja

  Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników, zwanych partnerami, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z definicji spółki partnerskiej wynika zatem, że niedopuszczalne jest zakładanie spółki partnerskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy

  Charakterystyka

  Warunki pracy ogół czynników występujących w organizacji, które związane są z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana. Swoim zakresem obejmują one m.in.: lokalizację firmy, treść pracy, materialne środowisko pracy, czas pracy, urządzenia socjalne. Inny pogląd na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

   

  W okresach nasilonej inflacji, opierani się na kosztach historycznych powoduje zawyżanie zysku operacyjnego. Wynika to z faktu, że obciążenia związane z używaniem środków liczone są na podstawie kosztów historycznych, co powoduje zaniżanie ich wartości. Oznacza to, że część zysków musi być...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szanse inwestycyjne firmy

   

  Jeśli politykę dywidendy traktować jako decyzję często finansową, wówczas dostępne firmie atrakcyjne możliwości inwestycyjne będą główną determinantą wysokości wypłaconej dywidendy.

  Jeśli więc możliwości takich będzie wiele, to stopa wypłaconej dywidendy będzie niska, jeśli natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki określające optymalną politykę dywidendy

   

  Do tych czynników zaliczamy:

  możliwości inwestycyjne firmy

  relację między kosztem długu a kosztem dochodów zatrzymanych w firmie

  terminowość szans inwestycyjnych

  płynność

  zdolność kredytową

  inflacja

  ograniczenie statutowe

  restrykcje zapisane w umowach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /7 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dywidendy a wartość przedsiębiorstwa

   

  Politykę dywidendy należy formułować w kontekście ogólnego celu przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja majątku akcjonariuszy. Decyzje dotyczące polityki dywidendy powinny być więc oparte na tym kryterium. Nie zawsze znaczy to dokonywanie maksymalnych wypłat dywidendy z osiągniętego dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa i operacyjna

   

  Zjawisko dźwigni finansowej – efektywne wykorzystanie obcych kapitałów dla zwiększenia zyskowności kapitałów własnych.

  Za posługiwanie się obcymi kapitałami firma płaci wprawdzie odsetki, które dotyczą nie tylko kredytów bankowych ale również zobowiązań wobec innych wierzycieli, w tym także wobec...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni i krańcowy koszt kapitału

   

  Koszt kapitału jako docelowa zwrotność wymagana dla usatysfakcjonowania dostarczycieli kapitału. Inne określenie kosztu kapitału:

  minimalna zwrotność z inwestycji przy założeniu, że fundusze zostaną wykorzystane dla zakładanych celów,

  stopa „obcięcia” wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM

   

  Przedsiębiorstwo inwestując pieniądze w różne projekty ponosi pewne ryzyko. W zamian otrzymując zwrot w postaci generowanych wpływów gotówkowych. Przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji ryzyka, niekiedy jednak jest w stanie zaakceptować je w zamian za wyższą stopę zwrotności. Aby zminimalizować...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt

Do góry