Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

   

  Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to całość formalnych regulacji, za pomocą których tworzy się strukturę porządkującą działalność pracowników zatrudnionych w dziale handlowym, udział środków rzeczowych i przetwarzanie informacji. Najważniejszym zadaniem handlu zagranicznego w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joint – Venture

   

  Joint – Venture wspólne przedsięwzięcia , powstały pod koniec XIX wieku , głownie przemysł wydobywczy. Jest to przedsięwzięcie dwóch lub więcej partnerów pochodzących z różnych krajów. Partnerzy ci są od siebie nie zależni pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym, ale współpracują w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg transakcji importowej

   

  Transakcja importowa i czynności szczegółowe z nią związane wydają się być odwrotnością, rzecz jasna nie mechaniczną (lustrzaną), działań prowadzonych w przypadku typowej transakcji eksportowej.

  Import może wynikać z:

  samodzielnego zapotrzebowania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg transakcji eksportowej

   

  Zawarcie transakcji eksportowej może być przedstawione w dziewięciu etapach:

  Działania marketingowe, zwłaszcza promocyjne, związane z rozpoznaniem rynku.

  Ustalenie rozmiarów i struktury produkcji mogącej być przedmiotem sprzedaży.

  Sporządzenie tzw. kalkulacji wstępnej (z uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl transakcyjny

   

  Pojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane. Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt negocjacji itp.

  kontrakt, czyli umowę podstawową;

  umowę między dostawcą a ewentualnym pośrednikiem;

  umowę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne skutki zmian kursów walut

   

  Najbardziej istotnymi skutkami zmian kursów walut jest ich wpływ na bilans handlowy i płatniczy, inflację oraz obroty kapitałowe.

  Dewaluacja waluty.

  W wyniku dewaluacji waluty eksport z kraju, który jej dokonał, staje się tańszy, a import droższy. Obniżka cen dewizowych w eksporcie jest jednak z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /5 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kursów walut

   

  Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je:

  Z punktu widzenia czasu funkcjonowania,

  Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /7 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs walutowy

   

  Kurs walutowy jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim doko­nuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagranicz­nego, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stały kurs walut

   

   

  W praktyce, w celu regulowania transakcji międzynarodowych stosowane są w gospodarce światowej różne systemy kursowe walut.

  Przez system kursu waluty rozumiany jest zespół warunków wpływających - zdaniem władz monetarnych danego kraju w zasadniczy sposób na kurs walutowy.

  Kryteria jakimi kierują...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /13 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka kwalifikowana

  Charakterystyka

  W literaturze występuje częściej pojęcie turystyki kwalifikowanej, ale coraz modniejszym terminem staje się turystyka aktywna.

  Pojęcie turystyki kwalifikowanej jako termin naukowy pojawił się w latach 50 XX w. Zostało ono

  wprowadzone przez Towarzystwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 811

  praca w formacie txt

Do góry