Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Hurtownik

   

  W wielu krajach świata znaczna część obrotów towarowych z zagranicą jest realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe zatrudniające stosunkowo niewielką liczbę pracowników. Są one zazwyczaj własnością indywidualnych osób lub rodzin, bądź też spółkami prawa handlowego. Jeżeli liczba zatrudnionych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg

   

  Przetarg jest to forma zbierania ofert na wykonawstwo robót, zakup dóbr inwestycyjnych lub innych.

  Przetargi mogą być otwarte (dostępne dla wszystkich zainteresowanych) ogłaszane w środkach masowego przekazu lub zamknięte, które polegają na tym ze firma ogłaszająca przetarg zwraca się indywidualnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełdy towarowe

   

  Giełda jest najbardziej sformalizowanym rynkiem, na którym odbywają się spotkania kupców, w ściśle określonym miejscu i czasie, i według ściśle określonego regulaminu. Rodzaje giełd: · Giełdy towarowe · Giełdy usług · Giełdy papierów wartościowych Cechy towarów giełdowych: · Jednorodne nadające...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i jego rodzaje

   

  Rynek w pojęciu fizycznym jest to miejsce spotkań sprzedających i kupujących. Rynek w pojęciu ekonomicznym jest to proces kształtowania się popytu i podaży, w wyniku, czego ustalają się ceny i dochodzą do skutku transakcje. Rodzaje rynków 1. Ze względu na przedmiot obrotu wyróżniamy: · Towarowe ·...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

   

  Leasing jest to forma najmu, dzierżawy, wypożyczenia pozwalająca na użytkowanie określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Leasing finansuje działalność, jest alternatywnym środkiem kredytowym. Rodzaje leasingu: · Leasing bezpośredni, kiedy leasingodawca jest producentem danego urządzenia ·...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patent

   

  Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, przyznane wynalazcy lub instytucji finansującej badania. Licencja jest to udzielenie zgody na korzystanie z wynalazku, przyznane trzeciej osobie przez właściciela wynalazku. Know-how wiedza techniczna, technologiczna, organizacyjna nie objęta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny

   

   

  Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialnych pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Eksport wywóz i sprzedaż towarów za granicę. Import zakup i przywóz towarów z zagranicy. Reeksport sprzedaż za granicę towarów uprzednio zaimportowanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści związane z organizacją handlu zagranicznego

   

  Produkty mogą zostać dostosowane do warunków panujących w określonych segmentach rynku

  Każdy produkt jest indywidualnie nadzorowany

  Indywidualna odpowiedzialność menedżerów za sprzedaż poszczególnych produktów ulega zwiększeniu

  Można łatwo ustalić zarówno koszty jak i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielny dział handlu zagranicznego

   

  Przy dużych rozmiarach eksportu lub znacznym jego udziale w całej sprzedaży przedsiębiorstwa niezbędne jest organizacyjne usamodzielnienie handlu zagranicznego. W takim przypadku kierownik działu marketingu – sprzedaży zagranicznej zajmuje taką samą pozycje w hierarchii przedsiębiorstwa jak kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego

   

  Duża liczba czynników wpływających na organizacje handlu zagranicznego powoduje, że w praktyce trudno byłoby znaleźć dwa przedsiębiorstwa o identycznym jego ukształtowaniu. Najogólniej czynniki te możemy podzielić na:

   

  Rozmiary handlu zagranicznego

  Dział sprzedaży i marketingu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt

Do góry