Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje polityki państwa wobec handlu

   

  Polityka i stosunek państwa do handlu zagranicznego mogą być bardzo zróżnicowane, choć można wymienić dwa główne sposoby postępowania państwa:

  Większość klasycznych i neoklasycznych teorii zakłada istnienie tzw. wolnego handlu między krajami. Znaczy to, że państwo nie ingeruje w handel, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie handlu zagranicznego

   

  Teorie handlu zagranicznego swoje źródło mają już w merkantylizmie - doktrynie zalecającej wywóz własnych towarów, przy jednoczesnym ograniczaniu importu w celu uzyskania nadwyżek złota, którego ilość decydowała o bogactwie.

  Pierwszą pełną teorię handlu zagranicznego, do dziś uważaną za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy i zakres handlu zagranicznego

   

  Handel zagraniczny składa się z następujących operacji gospodarczych:

  eksport - to sprzedaż krajowych towarów, lub świadczenie usług kontrahentowi zagranicznemu;

  import - polega na nabywania dóbr i usług za granicą i przewożeniu ich do kraju;

  reeksport - importowany towar jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny i jego przyczyny

   

  Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie handlu zagranicznego.

  Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura analizy bilansu

  Charakterystyka

  Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzana między innymi na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, uwzględnia różne stopnie szczegółowości, dzieląc się na analizę wstępną i analizę właściwą.

  Podstawowy zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  International Commercial Terms

   

  International Commercial Terms – międzynarodowe Formuły Handlowe. Jest to zbiór formuł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu.

  Pierwsza wersja Incoterms pochodzi z 1953r, kolejne z lat: 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000.

  Formuły Incoterms maja charakter...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa

   

   

  Polisa ubezpieczeniowa jest umową pomiędzy ubezpieczającym, czyli płacącym składki a ubezpieczycielem, czyli Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W myśl tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową.

  Rodzaje polisy: · Polisa jednorazowa inaczej indywidualna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB

   

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu sporządzanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dealerzy

   

  Kolejnym pośrednikiem powszechnie występującym w obrocie międzynarodowym, działającym na rzecz producenta, jest dealer. Może on reprezentować zarówno wytwórców krajowych, jak i zagranicznych. Dealer dokonuje sprzedaży na własny rachunek lub na rachunek swoich zleceniodawców, lecz we własnym imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybutorzy

   

   

  Hurtownik działa na własny i cudzy rachunek, dystrybutor zaś działa wyłącznie na własny rachunek. Współpraca z dystrybutorem opiera się na długoterminowej umowie. W przypadku importu działalność dystrybutora powoduje całkowite lub częściowe zmonopolizowanie zakupu w danym kraju lub na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /2 216

  praca w formacie txt

Do góry