Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie sprzedaży

  Charakterystyka

  Sprzedaż jest bardzo ważnym elementem w działalności każdej firmy, gdyż to ona w znaczącym stopniu generuje zyski, które z kolei są informacją o kondycji finansowej firmy. Jednak, aby takowe zyski osiągnąć poprzez uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży niezbędne jest odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /4 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie testamentowe

  Testament jako czynność prawna

  Z prawnego punktu widzenia testament to jednostronna czynność prawna, która zawiera rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci (łac. mortis causa). Cechą tej czynności jest to iż może być dokonana wyłącznie przez jedną osobę fizyczną, posiadającą pełną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja tłumiona

  Charakterystyka

  Inflacja tłumiona powstaje w sytuacji, gdy ceny są kontrolowane administracyjnie (nie ma swobody kształtowania się cen na rynku). Pojawia się nadwyżkowy strumień popytu, który nie może być zrealizowany przy danym poziomie cen, co prowadzi w konsekwencji do odkładania się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ergonomiczna lista kontrolna

  Charakterystyka

  Ergonomiczna lista kontrolna, zwana również Lista Dortmundzka, została ogłoszona na II Kongresie Ergonomicznym w Dortmundzie we wrześniu 1964 roku przez zespół pod kierunkiem G.C. Burgera. Zawiera ona ponad 300 pytań, które zostały podzielone na dwie grupy: na pytania ogólne i pytania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaangażowanie pracowników

  Dlaczego się angażują?

  Zaangażowanie nie musi być ściśle związane z wydajnością. Okazuje się bowiem, że pracownik zaangażowany może być jak pszczółka - pracować dużo, lecz wykonywać sporo zbędnych ruchów. Z kolei, gdy będzie pracoholicznie zaangażowany niczym mrówka, to będzie przydatny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wyjątki

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez wyjątki należy do grupy metod zarządzania usprawniających pracę kierowniczą. Podstawową cechą tej metody jest koncentrowanie się w danej organizacji przede wszystkim na kontroli odchyleń od zadanych stanów.

  Zarządzanie przez wyjątki może zatem być rozumiane jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy Polsce grozi pułapka zadłużenia (zagrożenia i szanse)?

   

  Na mocy porozumień z Klubem Paryskim Klubem Londyńskim Polska wykorzystała nowe techniki redukcji zadłużenia zagranicznego,: debt for nature swap, buy-back, obligacje Brady’ego, które wpłynęły na perspektywy wywiązania się Polski ze zobowiązań wobec wierzycieli publicznych i prywatnych. Wśród tych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główni wierzyciele Polski.

   

  Głównymi wierzycielami Polski są dwie organizacje międzynarodowe Klub Paryski oraz Klub Londyński.

  Klub Paryski – reprezentuje wierzycieli publicznych, czyli banki krajów, które udzieliły kredytów gwarantowanych przez rządy. Do wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim należą: Austria, Belgia, Brazylia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza zadłużenia Polski

   

  Główną przyczyną obecnego zadłużenia Polski są pożyczki zaciągane na początku lat siedemdziesiątych. Według szacunkowych danych 20% otrzymanych w latach 70-tych kredytów zagranicznych była wykorzystana na finansowanie inwestycji i wzrostu mocy wytwórczych. Na import surowców i materiałów do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pułapka zadłużenia i jakie są jej konsekwencje

   

  Określenie dopuszczalnej granicy zadłużenia zagranicznego ma charakter względny. Oznacza to, że w konkretnej sytuacji jakiegoś kraju może dojść do jej przekroczenia, co powoduje zawsze określone, negatywne konsekwencje, a przede wszystkim stopniowe narastanie trudności płatniczych. Pogarsza się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 059

  praca w formacie txt

Do góry