Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

   

  Segmentacja rynku-podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i wyznaczają punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania.

  Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

   

  System informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  rodzaje informacji marketingowej w przedsiebiorstwie

  istota badań marketingowych

  metody badań marketingowych

  organizacja badań marketingowych

  Rodzaje informacji marketingowej w przedsiębiorstwie

  Informacje gromadzone w toku badań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Kelly Dodano /11.04.2011 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka społeczna Checklanda

  Definicja metodyki społecznej

  Podstawowym założeniem metodyki jest wielostronność spojrzeń na dane zagadnienie i możliwość alternatywnych interpretacji. Podejście zakłada, że poszczególni ludzie mają indywidualne koncepcje rozwiązania problemu i różnie postrzegają system, wewnątrz którego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /5 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje controllingu

  Charakterystyka

  Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje controllingu

  Charakterystyka

  Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Ekologiczna teoria przedsiębiorstwa jest bardzo wszechstronna, łączy w sobie elementy wielu innych teorii. Ilość aspektów, które są przedmiotem rozważań w ramach tej teorii, sprawia, że jest ona mało praktyczna.

  Podstawą tej teorii jest umiejętność przetrwania podmiotów w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie marketingu

   

  Specyficzne zastosowanie marketingu:

  Marketing w sferze usług

  marketing w organizacjach nie nastawionych na zysk

  marketing społeczny

  Specyficzne zastosowania marketingu

  Marketing w sferze usług

  Stosowanie marketingu w sferze usług różni się wyraźnie od marketingu dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

   

  Podmiot gospodarczy sam ustala stawki amortyzacyjne, uwzględniając przypuszczalne zużycie fizyczne, sposób wykorzystania środka trwałego (zmianowość, liczbę godzin pracy), oddziaływanie postępu technicznego w danej grupie środków trwałych i inne. 

   

  W celu uproszczenia można korzystać ze stawek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt

Do góry